Рейтинг Користувача: / 8
ГіршаКраща 

Науково-дослідна робота викладачів та студентів

Чернівецького медичного коледжу БДМУ

 

Одним із головних напрямів діяльності Чернівецького медичного коледжу є наукова робота – невід'ємна складова частина освітнього процесу, наукової творчості викладачів та студентів.

З цією метою освітня система коледжу зорієнтована на взаємодію науково-методичної роботи педагогів з науково-дослідною діяльністю студентів. У даному напрямі колектив коледжу плідно співпрацює з Вищим державним навчальним закладом України «Буковинський державний медичний університет», Тернопільським медичним університетом ім. Горбачевського, Черні­вецьким національним університетом ім. Федьковича, Прикарпатським націо­нальним університетом ім. Стефаника, Українським інститутом національної пам’яті, Національним педагогічним університетом ім. Драгоманова.

З року в рік зростає авторитет коледжу як одного з кращих навчальних закладів у підготовці медичних кадрів високої якості та кваліфікації. Безсумнівна роль і вагомий внесок у вихованні молодого покоління належить директору коледжу, кандидату медичних наук, доценту Кулику Олександру Федоровичу та потужному викладацькому складу (120 штатних викладачів, з них – 9 кандидатів наук).

Науково-дослідну роботу коор­динують заступники директора, кандидати наук Ф.В.Кузик, Т.І.Бойчук, О.С.Стрижаковська, базовий методист Л.М.Авдіковська.

За останні роки 8 викладачів коледжу здобули науковий ступінь кандидата наук:

  Кузик Фрозіна Василівна, заступник директора з навчальної роботи кандидат медичних наук (захист дисертації за спеціальністю 14.01.02 Внутрішні хвороби у 2003 році)

 Новицька Ірина Олександрівна, голова циклової комісії терапевтичних дисциплін кандидат медичних наук (захист дисертації за спеціальністю 14.01.02 Внутрішні хвороби у 2004 році);

 Попович Ганна Борисівна, завідувач медичного відділення № 1 кандидат медичних наук (захист дисертації за спеціальністю 14.03.04 Патологічна фізіологія у 2010 році);

− Стрижаковська Ольга Степанівна, заступник директора з навчально-виховної роботи кандидат філологічних наук (захист дисертації за спеціальністю 10.02.01 Українська мова у 2011 році);

− Бойчук Тетяна Іванівна, заступник директора з навчально-методичної роботи кандидат медичних наук (захист дисертації за спеціальністю 14.03.04 Патологічна фізіологія у 2011 році)

 Галичанська Ольга Миколаївна, викладач анатомії – кандидат медичних наук (захист дисертації за спеціальністю 14.03.01 Нормальна анатомія у 2015 році)

 Герман Леся Василівна, викладач акушерства та гінекології – кандидат медичних наук (захист дисертації за спеціальністю 14.01.01 Акушерство та гінекологія у 2016 році)

 Мігальчан Ірина Олександрівна, викладач історії – кандидат історичних наук (захист дисертації за спеціальністю 07.00.01 Історія України у 2017 році).

З кожним роком зростає внесок ви­кладачів Чернівецького медичного коледжу до скарбниці вітчизняних наукових здобутків. Вони беруть активну участь у регіональних, всеукраїнських, міжнарод­них конференціях та з'їздах, публікують статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України, випускають монографії. На сьогодні 5 викладачів коледжу виконують наукові дослідження:

− Гуменчук Ганна Іванівна – здобувач кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету ім. Федьковича;

 Гучко Оксана Іванівна – здобувач кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Федьковича;

− Захарія Віталій Іванович – здобувач кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Федьковича;

 Ліснянська Наталя Василівна – здобувач кафедри патологічної фізіології Тернопільського державного медичного університету ім. Горбачевського;

− Ушакова Катерина Юріївна – аспірант кафедри психології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова.

У коледжі створено групи науково-до­слідницької роботи студентів, які упродовж навчального року пра­цюють над актуальними темами медицини, освіти. Кращі студентські роботи беруть участь у щорічних міжнародних медико-фармацевтичних конференціях студентів і молодих науковців, що проводяться на базі БДМУ.

12 грудня 2017 року проведена підсумкова студентська науково-практична конференція «Актуальні питання медицини на сучасному етапі», на якій були представлені наступні роботи:

  «Вітамін С та імунітет у дітей» – студент Фрунза Р., керівник – Романчук Л.І.

 «Особливості адаптації особливих дітей до умов дошкільного навчального закладу» – студентка Скорейко М., керівник – Баняс Т.В.

  «Міжфахова інтеграція знань ранньої діагностики раку» – студенти Фрунза Д., Павлюк І., керівник – Добинда І.Р.

  «Аналіз нейроендокринних синдромів у різних вікових групах жінок та їх профілактика» – студент Федоренко А., керівник – Тріска С.Я.

  «Проблема порушення постави та сколіозу серед студентів ІV курсу Чернівецького медичного коледжу БДМУ» – студенти Лакуста І., Ковблек О., керівник – Гутніцька А.Ф.

  «Вплив безпечного психологічного середовища на якість надання медичної допомоги хворим серцево-судинною паталогією» – студенти Маршалова Г., Кочмарська Л., Дребот У., керівник – Іващук О.В.

   «Поширення вірусних гепатитів В і С в місті Чернівці та Чернівецькій області за 2015/2016 р.р.» – студентка Кравчишина О., керівники – Бичек Т.П., Руснак Н.В.

  «Антична міфологія як об’єкт метафоризації у клінічній та анатомічній термінології» – студенти Дидилюк Ю., Димуряк І., керівник – Георгіце І.І.

  «Інтерактивні технології в медицині» – студенти Цуркан Д., Шафер Н.., керівник – Швець Н.В.

 «Розвиток української культури крізь призму діяльності ВІА «Смерічка» – студентка Колотило Т., керівник – Мігальчан І.О.

 «Дослідження причин поширення вірусних гепатитів і Чернівецькій області» – студентка Придій М., керівники – Дригибко Ж.Д., Настас Н.М.

 

Під керівництвом викладачів Чернівецького медичного колледжу БДМУ студенти щорічно беруть участь у:

 

− обласних студентських науково-практичних конференціях серед студентів ВНЗ І-ІІр.а. Чернівецької області

 Всеукраїнських студентських науково-практичних конференціях серед студентів ВНЗ І-ІІр.а. України

  Міжнародних медико-фармацевтичних конгресах студентів і молодих учених

 навчально-практичних тренуваннях щодо дій бригад екстреної медичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій

  Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт

За результатами підсумкової студентської науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини на сучасному етапі», що відбулася у грудні 2017 року Цуркан Діана з роботою «Інтерактивні технології в медицині» взяла участь у ІV Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі студентів і молодих учених «Інновації та песрпективи суачсної медицини», ВІМСО 2017 на базі Буковинського державного медичного університету 5-7 квітня 2017 року.

Отже, науково-дослідницька робота виклада­чів і студентів є однією з основних складових науково-педагогічного зростання викладачів і молодого покоління майбутніх науковців Чернівецького медичного коледжу.

Головне меню

 

Онлайн радіо

Слушать онлайн радио

monBaner

© Чернівецький медичний коледж, 2013

© Розробка/верстка: Лазоряк Василь Миколайович