Рейтинг Користувача: / 8
ГіршаКраща 

Науково-дослідна робота викладачів та студентів

Чернівецького медичного коледжу БДМУ

 

Одним із головних напрямів діяльності Чернівецького медичного коледжу є наукова робота – невід'ємна складова частина освітнього процесу, наукової творчості викладачів та студентів.

З цією метою освітня система коледжу зорієнтована на взаємодію науково-методичної роботи педагогів з науково-дослідною діяльністю студентів. У даному напрямі колектив коледжу плідно співпрацює з Вищим державним навчальним закладом України «Буковинський державний медичний університет», Тернопільським медичним університетом ім. Горбачевського, Черні­вецьким національним університетом ім. Федьковича, Прикарпатським націо­нальним університетом ім. Стефаника, Українським інститутом національної пам’яті, Національним педагогічним університетом ім. Драгоманова.

З року в рік зростає авторитет коледжу як одного з кращих навчальних закладів у підготовці медичних кадрів високої якості та кваліфікації. Безсумнівна роль і вагомий внесок у вихованні молодого покоління належить директору коледжу, кандидату медичних наук, доценту Кулику Олександру Федоровичу та потужному викладацькому складу (120 штатних викладачів, з них – 9 кандидатів наук).

Науково-дослідну роботу коор­динують заступники директора, кандидати наук Ф.В.Кузик, Т.І.Бойчук, О.С.Стрижаковська, базовий методист Л.М.Авдіковська.

За останні роки 8 викладачів коледжу здобули науковий ступінь кандидата наук:

  Кузик Фрозіна Василівна, заступник директора з навчальної роботи кандидат медичних наук (захист дисертації за спеціальністю 14.01.02 Внутрішні хвороби у 2003 році)

 Новицька Ірина Олександрівна, голова циклової комісії терапевтичних дисциплін кандидат медичних наук (захист дисертації за спеціальністю 14.01.02 Внутрішні хвороби у 2004 році);

 Попович Ганна Борисівна, завідувач медичного відділення № 1 кандидат медичних наук (захист дисертації за спеціальністю 14.03.04 Патологічна фізіологія у 2010 році);

− Стрижаковська Ольга Степанівна, заступник директора з навчально-виховної роботи кандидат філологічних наук (захист дисертації за спеціальністю 10.02.01 Українська мова у 2011 році);

− Бойчук Тетяна Іванівна, заступник директора з навчально-методичної роботи кандидат медичних наук (захист дисертації за спеціальністю 14.03.04 Патологічна фізіологія у 2011 році)

 Галичанська Ольга Миколаївна, викладач анатомії – кандидат медичних наук (захист дисертації за спеціальністю 14.03.01 Нормальна анатомія у 2015 році)

 Герман Леся Василівна, викладач акушерства та гінекології – кандидат медичних наук (захист дисертації за спеціальністю 14.01.01 Акушерство та гінекологія у 2016 році)

 Мігальчан Ірина Олександрівна, викладач історії – кандидат історичних наук (захист дисертації за спеціальністю 07.00.01 Історія України у 2017 році).

З кожним роком зростає внесок ви­кладачів Чернівецького медичного коледжу до скарбниці вітчизняних наукових здобутків. Вони беруть активну участь у регіональних, всеукраїнських, міжнарод­них конференціях та з'їздах, публікують статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України, випускають монографії. На сьогодні 5 викладачів коледжу виконують наукові дослідження:

− Гуменчук Ганна Іванівна – здобувач кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету ім. Федьковича;

 Гучко Оксана Іванівна – здобувач кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Федьковича;

− Захарія Віталій Іванович – здобувач кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Федьковича;

 Ліснянська Наталя Василівна – здобувач кафедри патологічної фізіології Тернопільського державного медичного університету ім. Горбачевського;

− Ушакова Катерина Юріївна – аспірант кафедри психології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова.

У коледжі створено групи науково-до­слідницької роботи студентів, які упродовж навчального року пра­цюють над актуальними темами медицини, освіти. Кращі студентські роботи беруть участь у щорічних міжнародних медико-фармацевтичних конференціях студентів і молодих науковців, що проводяться на базі БДМУ.

12 грудня 2017 року проведена підсумкова студентська науково-практична конференція «Актуальні питання медицини на сучасному етапі», на якій були представлені наступні роботи:

  «Вітамін С та імунітет у дітей» – студент Фрунза Р., керівник – Романчук Л.І.

 «Особливості адаптації особливих дітей до умов дошкільного навчального закладу» – студентка Скорейко М., керівник – Баняс Т.В.

  «Міжфахова інтеграція знань ранньої діагностики раку» – студенти Фрунза Д., Павлюк І., керівник – Добинда І.Р.

  «Аналіз нейроендокринних синдромів у різних вікових групах жінок та їх профілактика» – студент Федоренко А., керівник – Тріска С.Я.

  «Проблема порушення постави та сколіозу серед студентів ІV курсу Чернівецького медичного коледжу БДМУ» – студенти Лакуста І., Ковблек О., керівник – Гутніцька А.Ф.

  «Вплив безпечного психологічного середовища на якість надання медичної допомоги хворим серцево-судинною паталогією» – студенти Маршалова Г., Кочмарська Л., Дребот У., керівник – Іващук О.В.

   «Поширення вірусних гепатитів В і С в місті Чернівці та Чернівецькій області за 2015/2016 р.р.» – студентка Кравчишина О., керівники – Бичек Т.П., Руснак Н.В.

  «Антична міфологія як об’єкт метафоризації у клінічній та анатомічній термінології» – студенти Дидилюк Ю., Димуряк І., керівник – Георгіце І.І.

  «Інтерактивні технології в медицині» – студенти Цуркан Д., Шафер Н.., керівник – Швець Н.В.

 «Розвиток української культури крізь призму діяльності ВІА «Смерічка» – студентка Колотило Т., керівник – Мігальчан І.О.

 «Дослідження причин поширення вірусних гепатитів і Чернівецькій області» – студентка Придій М., керівники – Дригибко Ж.Д., Настас Н.М.

 

Під керівництвом викладачів Чернівецького медичного колледжу БДМУ студенти щорічно беруть участь у:

 

− обласних студентських науково-практичних конференціях серед студентів ВНЗ І-ІІр.а. Чернівецької області

 Всеукраїнських студентських науково-практичних конференціях серед студентів ВНЗ І-ІІр.а. України

  Міжнародних медико-фармацевтичних конгресах студентів і молодих учених

 навчально-практичних тренуваннях щодо дій бригад екстреної медичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій

  Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт

За результатами підсумкової студентської науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини на сучасному етапі», що відбулася у грудні 2017 року Цуркан Діана з роботою «Інтерактивні технології в медицині» взяла участь у ІV Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі студентів і молодих учених «Інновації та песрпективи суачсної медицини», ВІМСО 2017 на базі Буковинського державного медичного університету 5-7 квітня 2017 року.

Отже, науково-дослідницька робота виклада­чів і студентів є однією з основних складових науково-педагогічного зростання викладачів і молодого покоління майбутніх науковців Чернівецького медичного коледжу.

Головне меню

 

Дні народження_лютий

Лютий

ПІБ

Дата

Шарабуряк О. В.

04.02.

Швець Н.В.

05.02.

Танасійчук О.І.

05.02.

Бежко Я.А.

06.02.

Никитюк В.В.

06.02.

Літвінова Н.А.

15.02.

Савка О.М.

16.02.

Тимошенко І.І.

17.02.

Гривул Г.Я.

25.02.

 

Онлайн радіо

Слушать онлайн радио

monBaner

© Чернівецький медичний коледж, 2013

© Розробка/верстка: Лазоряк Василь Миколайович