Методична робота 2017

Рейтинг Користувача: / 18
ГіршаКраща 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

 

    У сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система науково-методичної роботи. Методична робота в коледжі – це показник сучасності навчального закладу, вона ґрунтується на системних нововведеннях мети, змісту освіти, технологій, організації освітнього процесу. Розвиток цілісної системи методичної роботи з метою підвищення її ефективності здійснюється за дотримання певних вимог.

У своїй діяльності керуємося такими принципами:

 відповідність системи роботи коледжу соціальному замовленню суспільства і держави в умовах національних перетворень;

 науковість методичної роботи;

 системність методичної роботи;

 комплексний характер методичної роботи (єдність і взаємозв’язок всіх сторін і напрямів діяльності щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з питань методики, дидактики, теорії виховання, педагогічної етики та розвитку загальної культури тощо);

− системність, послідовність, наступність, безперервність, всебічне охоплення педагогів різними формами методичної роботи протягом навчального року, утвердження методичної роботи як частини системи безперервної освіти;

−  творчий характер методичної роботи, максимальна активізація діяльності педагогів.

   У 2017/2018 н.р. Чернівецький медичний коледж БДМУ продовжує працювати над наступною методичною проблемою: «Визначення шляхів формування професійних компетенцій майбутніх молодших медичних спеціалістів з метою підвищення якості освіти та формування професійної культури»

   Організовують методичну роботу у коледжі заступник директора з навчально-методичної роботи, кандидат медичних наук Тетяна Бойчук, базовий методист Людмила Авдіковська та методист коледжу Світлана Никитюк.

Структура методичної роботи у Чернівецькому медичному коледжі БДМУ

 

 

     Освітній процес у Чернівецькому медичному коледжі БДМУ забезпечує 110 штатних викладачів, з них: кандидатів наук – 9, «викладачів-методистів» – 27; спеціалістів «вищої категорії» – 50 (45,5%); спеціалістів І категорії – 25 (22,7%); спеціалістів ІІ категорії – 29, спеціалістів – 6.

Викладачі коледжу постійно беруть участь у:

 регіональних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях

− складі жюрі обласних етапів предметних олімпіад із загальноосвітніх дисциплін серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Чернівецької області

− складі жюрі конкурсів професійної майстерності «Краща медична сестра» серед медичних коледжів Буковини та серед медичних сестер лікувально-профілактичних закладів Чернівецької області «Ескулап-професіонал»

− складі журі конкурсів фахової майстерності «Вчитель року»

− майстер-класах для викладачів ВНЗ І-ІІ р.а.

− виїзних навчально-тренувальних семінарах для вчителів ЗНЗ Чернівецької області за програмою санітарних інструкторів.

Педагогічний колектив коледжу працює над наповненням та оновленням методичного забезпечення занять, доповнює та створює матеріали поточного й підсумкового контролю знань та вмінь у формі проблемних питань, ситуаційних задач, завдань тестового різнорівневого контролю тощо.

    У Чернівецькому медичному коледжі налагоджено та підключено до локальної та глобальної мереж навчальний сервер дистанційного навчання, створено Web-портал дистанційного навчання на базі середовища Moodle (вільної системи управління контентом), у якому викладачі створили та розмістили електронні навчально-методичні матеріали й засоби контролю у різних форматах: презентації, відеофільми, навчальні посібники, тестові завдання до підготовки ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок М».

    Важливу роль у роботі педагогічного колективу займають питання організації самостійної роботи студентів, впровадження цілісної безперервної системи самоконтролю за рівнем засвоєння програмного матеріалу. З метою залучення всіх студентів до індивідуального навчання викладачі коледжу використовують навчальні методи, які дають можливість студентам реалізувати свої знання, набути досвіду, сформувати новий стиль мислення. Вони створили посібники для самостійної позааудиторної роботи з усіх дисциплін навчального плану для студентів спеціальностей «Акушерська справа», «Лікувальна справа», «Сестринська справа»

   Таким чином, академічний рівень науково-педагогічних працівників коледжу забезпечує підготовку фахівців на сучасному науковому та навчально-методичному рівні.

 

   

Посмотрите вложенную галерею изображения онлайн в:
http://www.medkol.cv.ua/2012-03-14-09-48-17#sigProGalleria4900e56157
joomlamodniyportal.ru

Головне меню

 

Дні народження_лютий

Лютий

ПІБ

Дата

Шарабуряк О. В.

04.02.

Швець Н.В.

05.02.

Танасійчук О.І.

05.02.

Бежко Я.А.

06.02.

Никитюк В.В.

06.02.

Літвінова Н.А.

15.02.

Савка О.М.

16.02.

Тимошенко І.І.

17.02.

Гривул Г.Я.

25.02.

 

Онлайн радіо

Слушать онлайн радио

monBaner

© Чернівецький медичний коледж, 2013

© Розробка/верстка: Лазоряк Василь Миколайович