Психологічні методики (тести)

Рейтинг Користувача: / 22
ГіршаКраща 

Колірний тест Люшера (Тест вибору кольорів Люшера) — психологічний тест, розроблений швейцарським психологом Максом Люшером в 1947 році. Процедура тестування полягає у впорядкуванні набору кольорів у порядку від найприємнішого в цей час до найнеприємнішого для людини. Оригінальний тест являє собою книгу з 23 спеціально підібраними кольорами, які становлять 81 сполучення, що містять повторення комбінацій.  

Пройти тест...

 

 

Метод портретних виборів МПВ (модифікований тест Сонди) - глибинний проективний тест для вивчення несвідомих аспектів особистості. Виявляє професійно важливі риси і ділові якості, вкрай ускладнює підробку результатів.

Пройти тест...

 

 

 

Опитувальник призначений для діагностики типу акцентуації особистості. Теоретичною основою опитувальника є концепція «акцентуйованих особистостей» К.Леонгарда, який вважає, що притаманні риси особистості можуть бути розділені на основні і додаткові.

Опитувальник містить 10 шкал, згідно з десятьма виділеними Леонгардом типами акцентуйованих особистостей, і складається з 88 питань, на які необхідно відповісти «так» або «ні».

Пройти тест...

 

 

Методика призначена для оцінки симптомокомплексу екстра-версії-інтроверсії й нейротизму (емоційної стабільності). В основу свого опитувальника Г. Айзенк (1964) поклав дві основні якості ВНД, котрі, як вважає більшість дослідників, визначають всю різноманітність типів особистості. Це екстраверсія-інтроверсія й емоційно-вольова нестабільність, або нейротизм. Автор пов'язує екстра- та інтроверсію з вираженістю процесів збудження й гальмування в корі головного мозку. При цьому типових екстраверта та інтроверта він розглядає як полярно протилежні особистості.

Пройти тест...

 

Головне меню

 

Онлайн радіо

Слушать онлайн радио

monBaner

© Чернівецький медичний коледж, 2013

© Розробка/верстка: Лазоряк Василь Миколайович