#StandWithUkraine

Click to support
ЛЕКЦІЙНЕ ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ ІІ КУРСУ « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

ЛЕКЦІЙНЕ ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ ІІ КУРСУ

24.11.2021

Сьогодні, 24.11.2021 року, викладач Каглюк Олена Сергіївна провела лекційне відкрите заняття зі здобувачами освіти ІІ курсу (ПЗСО) спеціальності 223 Медсестринство ОПП “Лікувальна справа” Чернівецького медичного фахового коледжу в онлайн режимі за допомогою програмного забезпечення Google meet з навчальної дисципліни «Внутрішня медицина».
Тема заняття: «Бронхіальна астма. Пневмонії. Вірусна пневмонія викликана COVID-19, особливості протікання»
Методичною метою лекційного заняття було: удосконалення методики активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях у процесі роботи з дидактичним та наочним матеріалами, використання міждисциплінарних зв’язків, удосконалення методики застосування комп’ютерних технологій з метою організації дистанційного навчання.