#StandWithUkraine

Click to support
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ ВИКЛАДАЧАМИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ МЕДСЕСТРИНСЬКИХ ТА ТЕРАПЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ ВИКЛАДАЧАМИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ МЕДСЕСТРИНСЬКИХ ТА ТЕРАПЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

02.04.2020

Організація освітнього процесу шляхом використання технологій дистанційного навчання на період карантину викладачами циклової комісії медсестринських та терапевтичних дисциплін

Дистанційне навчання з дисциплін циклової комісії здійснюється за допомогою засобів зв’язку та онлайн-сервісів:

  • вебдодатку Viber
  • електронної пошти
  • системи управління навчальним контентом Moodlе
  • веб-сервіс Google Classroom (Google Клас)
  • сервіс для відеоконференцій Zoom

Дистанційне навчання проводиться відповідно до розкладу лекційних занять та навчальної практики з дисциплін.

Під час роботи студенти керуються завантаженими в систему Moodlе навчальними матеріалами: методичними вказівками до лекцій та навчальної практики, самостійної  позааудиторної роботи, вказівками/силабусами для студентів з вивчення дисциплін. На допомогу студентам перелік навчальної літератури, чинні режимні накази МОЗ України, електронні ресурси. Студенти забезпечені  сканованими підручниками та посібниками, друкованими робочими зошитами, алгоритмами практичних навичок, банком/кейсом тестових завдань з дисциплін та Кроку-М, мультимедійними презентаціями, відеофільмами. Самоконтроль та контроль викладачами здійснюється шляхом тестування, відповідей на запитання, вирішення ситуаційних задач, проблемних ситуацій. Окремими блоками студенти виконують тестові завдання тематичні, з певних розділів дисциплін та банку Кроку-М.

З метою інформування студентів, посилань до виконання завдань в системі Moodlе та організації зворотного зв’язку, тобто, спілкування, взаємодії, діалогу, доведення результатів оцінювання роботи до студентів, створені предметні групи у Viber та доступна електронна пошта викладачів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В навчальному контенті Moodlе з медсестринських та терапевтичних дисциплін студентам доступні навчально-методичні матеріали та URL (веб-посилання). Застосування візуалізації шляхом створення студентами мультимедійних презентацій дає змогу покращити рівень засвоєння знань.

Оцінювання поточної освітньої діяльності здійснюється за результатами тестового контролю, який студенти у відведений час проходять на платформі Moodle. Після завершення тестування програма дозволяє студентам проаналізувати виконані завдання,  автоматично визначає відсотки правильних відповідей з наступним збереженням в журналі групи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенти, опрацьовуючи програмний матеріал, виконують завдання різного рівня складності та занотовують у робочий зошит

Викладачі циклової комісії в своїй роботі використовують веб-сервіс Google Classroom (Google Клас). Основна мета сервісу – прискорити процес поширення файлів між викладачами і студентами.

Для проведення лекцій та навчальних практик на відстані викладачі циклової комісії опановують сервіси для відеоконференцій, вебінарів та онлайн-зустрічей, зокрема Zoom. Даний сервіс відмінно підходить для організації індивідуальних та групових занять, віртуального опрацювання практичних навичок за алгоритмами їх виконання, керуючись відеоматеріалами та безпосереднім особистим інструктажем викладача. Студенти застосовують додаток як на комп’ютері, так і на планшеті та телефоні.