#StandWithUkraine

Click to support
Освітній процес « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

Освітній процес

Професійно-технічне навчання

ЕКСТРЕНИЙ МЕДИЧНИЙ ТЕХНІК
 
МОЛОДША МЕДИЧНА СЕСТРА З ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ
 
 

Фаховий молодший бакалавр

Лікувальна справа

Сестринська справа

Акушерська справа

Рейтингова оцінка діяльності викладачів

Портфоліо викладачів

https://drive.google.com/drive/folders/1U21aPgOG1P_rxHHmGeJ2sw0aEqwyEaE5?usp=sharing

Спортивно-масова робота

Циклова комісія

Оновлений спортивний зал чекає на здобувачів освіти

Змагання з армреслінгу

Змагання з настільного тенісу

Турнір з Волейболу до Дня Святого Миколая.

Благодійний турнір до Дня Збройних Сил України

День Збройних Сил України

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ КЕРІВНИКІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

Відео для самостійної роботи студентів

 

Вправи з гантелями у домашніх умовах, для самостійного виконання.

 

Вправи на степ–платформі. Для самостійного виконання у домашніх умовах.

 

Вправи для м’язів ніг з використанням фітнес резинок. Для самостійного виконання у домашніх умовах.

 

Вправи для м’язів живота. Для самостійного виконання у домашніх умовах.

 

Вправи на координаційні драбині. Підвідні вправи для спритності та швидкості ніг.

 

Вправи: Петлі TRX. Підвідні вправи для розвитку сили рук.

 

Підбірка вправ для профілактики плоскостопості
Виконав керівник фізичного виховання Володииир БАМБУРАК

 

Робочі програми

Анатомія людини

Англійська мова за професійним спрямуванням

Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг

Інформаційні технології

Історія медицини та медсестринства

Клінічне медсестринсво в інфектології

Клінічне медсестринство в акушерстві та гінекології

Клінічне медсестринство в педіатрії

Клінічне медсестринство в хірургії

Клінічне медсестринство внутрішній медицині

Медична та соціальна реабілітація

Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження

Медичне та фармацевтичне товарознавство

Медсестринство в косметології

Медсестринство в онкології

Медсестринство у сімейній медицині

Медсестринська виробнича практика

Медсестринська переддипломна практика

Медсестринські теорії та процес

Менеджмент та лідерство

Методологія НДР

Мікробіологія

Невідкладні стани в медсестринській практиці

Німецька мова за професійним спрямуванням

Обстеження та оцінка стану здоровя людини

Основи педагогіки з методикою викладання

Основи профілактичної медицини

Патоморфологія та патофізіологія 2020

Правові основи охорони здоров’я

Психічне здоров’я. ПТСР

Психологія спілкування. Конфліктологія

Психологія в професійній діяльності

Синдромальна діагностикака

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фізіологія людини 2020

Філософія

Хоспісна та паліативна допомога

Ергономіка

2 Ергономіка

Відкрите заняття з навчальної практики з медсестринтва в хірургії.

5 лютого відбулося відкрите заняття з навчальної практики з медсестринтва в хірургії у групі 3 м/с А(9). Тема заняття:” Спеціальний хірургічний інструментарій”. Викладач Лесик Т.А.

ЗНО 2020


СИЛАБУСИ

10 місяців
1 рік 10 місяців

Анатомія людини

Англійська мова за професійним спрямуванням

Атестація

Економіка охорони здоровя. Маркетинг медичних послуг

Ергономіка та біомеханіка в медсестринській практиці

Інформаційні технології

Історія медицини та медсестринства

Клінічне медсестринсво в акушерстві і гінекології.

Клінічне медсестринство в інфектології

Клінічне медсестринство в педіатрії

Клінічне медсестринство в хірургії

Клінічне медсестринство у внутрішній медицині

Медична та соціальна реабiлітація

Медична хімія та клінічні біохімічні дослідж

Медичне та фармацевтичне товарознавство

Медсестринство в косметології

Медсестринство в онкології

Медсестринство сімейній медицині

Медсестринськi теорii та процес

Медсестринська виробнича практика

Медсестринська переддипломна практика

Менеджмент та лідерство

Методологія НДР

Мікробіологія

Невiдкладні стани в медсестринськiй практицi

Німецька мова за професійним спрямуванням

Обстеження та оцінка стану здоровя людини

Основи педагогіки з методикою викладання

Основи профілактичної медицини

Патоморфологія та патофізіологія 2019 р

Патоморфологія та патофізіологія 2020 р

Правові основи охорони здоров`я

Психічне здоров`я. ПТРС

Психологія спілкування. Конфліктологія

Синдромальна дiагностика в медсестринськiй практицi

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фізіологія людини 2019

Фізіологія людини 2020

Філософія

Хоспісна та паліативна допомога

3 роки 10 місяців
 

Фізичне виховання

ВІДЕОЗАНЯТТЯ З КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Практичне заняття з Педіатрії

Викладач педіатрії з студентами ІІІ курсу спеціалізації «Сестринська справа» відвідали Міську дитячу поліклініку де студенти мали можливість ознайомитися з роботою Дитячої поліклініки, були присутні на ультразвуковому дослідженні «Ехоенцефалографії» в кабінетах педіатра та бактеріологічній лабораторії. (більше…)

Лекція «Здорове харчування»

26.11.19 року викладачами Чернівецького медичного коледжу Лесик Т. А. і Бідної І. В. була проведена лекція – бесіда «Здорове харчування» з нагоди Міжнародного дня боротьби з ожирінням. Студенти коледжу уважно прослухавши лекцію зробили висновки щодо раціонального харчування.

 

 

Практичні заняття з інфектології

            «Не лише знай, але і вмій»

            Практичні заняття з дисциплін «Інфектологія», «Медсестринство в інфектології», «Епідеміологія» проводяться на базі інфекційного відділення ОКЛ викладачами Дригибко Ж.Д., Денисенко О.В., Никитюк В.В., Настас Н.М..

             Просторі навчальні кімнати оснащені сучасним обладнанням, медичним інструментарієм, технічними засобами, навчально-методичною документацією. Тут студенти мають можливість набувати знання з етіології, епідеміології, клініко-лабораторної  діагностики і лікування інфекційних хвороб, догляду за хворими, застосування первинних протиепідемічних заходів щодо ліквідації і локалізації інфекційних захворювань.  Матеріал теми заняття студенти закріплюють за допомогою ситуаційних задач, тестів, контрольних завдань. Практичні заняття проводяться відповідно до вимог навчальних програм.

             Засвоювати практичні навички  допомагає створений на основі нормативно-директивних матеріалів Міністерства охорони здоров’я України навчальний посібник протоколів практичних навичок.  Удосконалення та закріплення практичних навичок студентами відбувається в малих групах, працюючи біля ліжка хворого або використовуючи рольові ігри шляхом моделювання ситуації «пацієнт – медичний працівник». Під час практичних тренінгів звертається увага студентів на всі етапи маніпуляцій.  Особливу увагу викладачі приділяють режиму роботи медичного персоналу в умовах інфекційного відділення, особистій безпеці медичного персоналу, тактиці медперсоналу при карантинних інфекціях. Студенти вчаться розробляти протиепідемічні заходи при інфекційних хворобах, проводити санітарно – освітню роботу серед населення. Також слідкуємо за сучасним станом інфекційної захворюваності в регіоні, Україні, світі.

            Практичне навчання є невід’ємною складовою процесу формування професійних компетентностей майбутнього фахівця-медика.

«Самостійна робота студента на навчальній практиці – шлях до формування професійних компетенцій»

11 грудня 2019 року на базі КНП “МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1” ЧМР проведене відкрите заняття з навчальної практики з дисципліни «Медична та соціальна реабілітація» у групі ІV курсу на базі 11 класів спеціалізації «Сестринська справа», викладач С.С. Сапункова.

Тема навчальної практики: «Світлолікування. Фізіопрофілактика».

Методична мета показового заняття:

«Самостійна робота студента на навчальній практиці – шлях до формування професійних компетенцій».

Студенти, працюючи у групах самостійно, виконували практичні навички: проведення процедур світлолікування, аерозольтерапії.

Відкрите заняття «Пневмонії, плеврити, медсестринський процес»

28 листопада 2019 року в навчальному корпусі №3  II медичного відділення проведено відкрите лекційне заняття з дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині» у групі В на базі 9 класів ІІІ-го курсу, спеціалізація «Сестринська справа». (більше…)

Навчальна практика «Артеріальна гіпертензія, атеросклероз, медсестринський процес»

Проведення навчальної практики на базі

КНП “МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1” ЧМР (більше…)

Відкрите заняття «ХОЗЛ: бронхіти, емфізема, пневмосклероз, бронхоектатична хвороба, медсестринський процес»

31.10.12. року відбулося показове теоретичне заняття з медсестринства у внутрішній медицині викладачем Кравчук Н. Д. Тема заняття надзвичайно важлива і актуальна на сьогоднішній день «ХОЗЛ: бронхіти, емфізема, пневмосклероз, бронхоектатична хвороба, медсестринський процес». Студенти ІІІ курсу спеціалізації «Сестринська справа» групи В (9) приймали активну участь у обговоренні даної теми.

Відкрите заняття «Гемостаз. Тимчасова зупинка кровотечі»

23 жовтня 2019 року на 1-2 парі в навчальному корпусі №3 на вул. Текстильників, 1 відбувся майстер-клас з методики проведення заняття навчальної практики з медсестринства в хірургії: «гемостаз. Тимчасова зупинка кровотечі».

Відкрите занняття «Санітарно-протиепідемічний режим терапевтичного відділення»

На базі  КМУ ” Міська клінічна лікарня №3, 10.12.2019 року року на практичному занятті з «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», тема «Санітарно-протиепідемічний режим терапевтичного відділення», студенти І курсу спеціальності Лікувальна справа під контролем викладача Каглюк О.С. провели відпрацювання практичних навичок:

Відкрите заняття «Пневмонія»

На базі  КМУ ” Міська клінічна лікарня №3, 5.11.2019 року на практичному занятті з «Внутрішньої медицини», тема «Пневмонія» студенти ІІІ курсу спеціальності Лікувальна справа під контролем викладача Каглюк О.С. оволоділи методикою об’єктивного обстеження пацієнтів, провели відпрацювання наступних практичних навичок згідно з алгоритмами:

Навчальна практика «Медсестринський процес при пневмоніях, плевритах»

Проведення навчальної практики на базі

КНП “МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1” ЧМР

­­­24 жовтня 2019 року на базі КНП “МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1” ЧМР проведене заняття з навчальної практики з дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині» у групі «А»  ІІІ курсу на базі 9 класів спеціалізації «Сестринська справа», викладач  Є.С. Стефанюк.

Тема навчальної практики: «Медсестринський процес при пневмоніях, плевритах».

У терапевтичному відділені студенти працювали в маніпуляційній, на посту медичної сестри,  виконували медсестринські маніпуляції, заповнювали медичну документацію, проводили спостереження та догляд за пацієнтами. (більше…)

Відкрите заняття «Збудники бактеріальних повітряно-краплинних інфекцій»

03 грудня 2019 року у Чернівецькому медичному коледжі БДМУ  відбулося відкрите теоретичне заняття з мікробіології на тему: «Збудники бактеріальних повітряно-краплинних інфекцій», провела викладач мікробіології Руснак Н.В.

   Серед присутніх були: кандидат медичних наук ,заступник директора з навчальної роботи  Тетяна Бойчук, кандидат медичних наук, завідувач медичного відділення №1 Ганна Попович, заступник директора з навчальної – виробничої   роботи Олесь Маковійчук, кандидат медичних наук, голова циклової комісії природничо-наукових дисциплін Ольга Галичанська, викладачі коледжу: Марина Гаврилюк (викладач фізіології), Людмила Українець (психології і між особового спілкування), Ірина Бурега (викладач педіатрії).

      Тема лекції надзвичайно актуальна, адже за даними ВООЗ незабаром після спалаху епідемії кору очікується потужний спалах дифтерії, також особливого значення набуває ситуація щодо поширення туберкульозу в нашій країні та у всьому світі.

      Студенти  під час заняття ознайомилися з особливостями збудників даних інфекційних захворювань, методами  їх лабораторної діагностики, та важливість вакцинування проти даних хвороб, так як дифтерія, коклюш, туберкульоз відносять до керованих інфекцій, щеплення проти яких здійснюється за календарем профілактичних щеплень.

       Упродовж усього заняття відбувався динамічний постійних зв’язок викладача з студентами, заключним етапом була перевірка контролю знань у вигляді тестових завдань та ситуаційних задач  різного ступеня складності.

Цикл хірургічних дисциплін

Участь у проведенні Всеукраїнського конкурсу «Краща медсестра Ескулап – 2019». Цикл хірургічних дисциплін. (більше…)

Положення

Виховна робота

 

                          Кожне слово вихователя повинно нести в собі добро,

справедливість, красу – в цьому суть наших повчань.

У цій справі немає дрібниць. Одне ваше слово

може зруйнувати в дитини віру

у вас як вихователя, збентежити дитячу душу.

В. О. Сухомлинський.

 

 

 

 

 Спрямовує виховний процес на формування особистості, її високої освіченості і культури, кваліфікованого спеціаліста, здатного до творчої праці, професійного розвитку, виконує функції координатора виховної діяльності у Чернівецькому медичному фаховому коледжі заступник директора з навчально-виховної роботи, кандидат філологічних наук Ольга СТРИЖАКОВСЬКА.

Основні завдання заступника директора з навчально-виховної роботи :

План виховної роботи

Виховна робота у коледжі: сутність, особливості

      Виховна робота відповідно до нормативно-правових документів, що регулюють діяльність закладів вищої освіти, – один із основних напрямів ді­яльності Чернівецького медичного фахового коледжу  та обов’язків викладацького складу. Система виховної роботи спрямовується на формування належної культури у викладачів і студентів закладу, налагодженням між ними стосунків у межах етичних норм відповідно до Кодексу честі коледжанської спільноти Чернівецького медичного фахового коледжу. Системність виховної роботи базується на загальнолюдських цінностях і загальнодержавних інтересах. Об’єктом і суб’єктом виховної роботи у коледжі є студенти. Виховна робота здійснюється як під час навчального процесу, так і в позаурочний час. Важливими напрямами ефективної діяльності є демократизація, гуманізація та гуманітаризація освітньо-виховного процесу, органічне поєднання в ньому національного та загальнолюдського начал. У системі професійної підготовки фахівців у коледжі продовжується процес реалізації вимог програми виховання всебічно розвиненої особистості. У виховній роботі зі студентською молоддю використовуються різні форми: освітня, виробнича діяльність, участь у громадській роботі, міських, обласних та всеукраїнських конкурсах та фестивалях.

       Організація виховної роботи в структурних підрозділах коледжу постійно вдосконалюється, відпрацьовуються нові методики, активізуються традиційні види діяльності. Випускники закладу є не просто висококваліфікованими спеціалістами, а людьми творчими, духовно багатими і з демократичним світобаченням.

     У коледжі створено театрально-вокальний гурт «АНІМА». Мета – у доступній формі ознайомити студентів з історією театрального мистецтва, розвивати інтерес до драматичного театру, допомогти талановитій молоді засвоїти основні складові  театрального мистецтва: акторську майстерність, сценічний рух, сценічну мову, розвивати у молоді здатність проявляти творчу ініціативу та вміння застосовувати отримані знання на практиці. На заняттях театрального гурту здійснюється постановка уривків з п’єс різних авторів або мініатюри, інсценівки, декламуються як авторські вірші студентів, так і класиків світової та вітчизняної літератури, здійснюється концертна діяльність, студенти беруть участь у написанні сценаріїв та сценок. Учасники гурту знайомляться з кращими зразками світової драматургії, працюють над постановкою голосу, виступають у ролі акторів та ведучих концертів.

  Гурт «Аніма» бере активну участь у мистецько-творчому житті закладу та міста, а також бере участь у різних міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалях та конкурсах з вокального мистецтва. У колективі створені сприятливі умови для всебічного розвитку студентів, їх творчої самореалізації та громадської діяльності. Це робота не лише над вокалом, а й над майстерністю поведінки на сцені. Солісти студії є неодноразовими призерами вокальних конкурсів та фестивалів. 

Звіт виховної діяльності
Години спілкування

Година спілкування – це форма організації освітнього процесу безпосереднього спілкування куатора зі студентами, де розглядаються і розв’язуються організаційні, моральні та етичні проблеми. На годинах спілкування куратор дає практичні поради, допомагає адаптуватися в новому середовищі, проводить бесіди, тематичні круглі столи,  що робить освітньо-виховний процес більш цікавим і змістовним та сприяє створенню сприятливого мікроклімату.

 

Орієнтовна тематика годин спілкування

в академічній групі за напрямами виховної роботи

Національно-патріотичний

 1. Національно-патріотичне виховання як засіб формування громадянина держави.
 2. Диспут “Що означає бути патріотом?”
 3. Українська національна ідея: витоки, теорії, концепції.
 4. Політична та етнічна Українська нація: дефініція та зміст держави, яку ми будуємо.
 5. 5.Національна культура як необхідна складова національно-патріотичного виховання студентів-медиків.
 6. Використання народних традицій у вихованні сучасного молодого покоління.
 7. Активна життєва позиція молодої людини.

Правовий

 1. Права, свободи, обов’язки громадян України. Формування правових позицій сучасної молодої людини.
 2. Правові аспекти працевлаштування випускника закладу медичної освіти.

3.Про відповідальність студентів за здійснення корупційних правопорушень і хабарництва під час навчання. Ознайомлення студентів із статтями Кримінального кодексу України (за тематикою бесіди).

 1. Злочин і кара. Права людини при затриманні, арешті, обшуку… (якщо вам ще немає 18-ти).
 2. Правові аспекти сексуального домагання. 6. Дискримінація особистості та правовий захист.
 3. Булінг, форми його прояву серед молоді.

Соціально-психологічний

 1. Сучасне суспільство. Прогрес. Виклики та ризики для людини в сучасному світі.
 2. Психофізіологічні, біологічні, інтелектуальні особливості й нахили молоді.
 3. Життя та здоров’я — найбільша соціальна цінність. Суїцид. Вихід їз проблеми. Подолання кризи у житті.
 4. Безпритульність, торгівля людьми.
 5. Гендер та гендерна рівність. Насильство у сім’ї, шляхи вирішення.
 6. Соціально-психологічний клімат колективу.
 7. Міжособистісні відносини. “Золоте правило взаємовідносин”.

Професійно зорієнтований

 1. Професія, успіх і благополуччя.
 2. Як виховувати інтерес до здобуття обраного фаху.
 3. Чи доцільно Ви обрали професію медика, фармацевта, стоматолога?
 4. Години спілкування за медичним календарем.
 5. Компетенції та компетентність: теорія і практика.
 6. Формування професійної компетентності майбутнього медика та фармацевта у виховному просторі.
 7. Комплекси професійної неповноцінності. Шляхи подолання комплексів неповноцінності.

Здоров’язбережувальний

 1. Визначення формули здорового способу життя.
 2. Здоров’язбережувальна компетентність медичного фахівця, її складові.
 3. Ціннісна природа здорового способу життя для особистості, нації та держави.
 4. «Здорова молодь – здорова нація».
 5. Профілактичні бесіди до Міжнародних днів боротьби з туберкульозом, ВІЛ/СНІД-інфекції.
 6. Про шкідливі звички: паління, наркоманія й вживання алкоголю, їх наслідки.

Морально-етичний

 1. Толерантність як морально-етична та медико-деонтологічна характеристика фахівця та особистості.
 2. Культура слова медичного працівника. Мовленнєва компетентність як складова фахової компетентності студента-медика.
 3. Про правила поведінки в неформальних ситуаціях.
 4. Гідність як основа взаємодії викладача та студента .
 5. Небайдужість до чужого горя – визнана риса медика.
 6. Моральні цінності сучасної молоді.

Родинно-сімейний

 1. Особливості духовної та ментальної сфери української родини.
 2. Про мій родовід.
 3. Людина серед людей. Родинні чесноти.
 4. Моя сім’я — моя фортеця. Цивільне право про сім’ю.
 5. Шляхи подолання насильства в сім’ї (до Міжнародного дня боротьби проти насилля).
 6. Проблеми усиновлення в сучасній Україні (до Міжнародного дня сім’ї).
 7. Виховання толерантності у родинно-сімейних відносинах, попередження конфліктних і стресових ситуацій.

 Художньо-естетичний

 1. Академічна доброчесність.
 2. Кодекс честі коледжанської спільноти Чернівецького медичного фахового коледжу.
 3. Сучасні субкультури, їх вплив на світогляд молодої людини.
 4. Норми та канони естетичної поведінки особистості.
 5. Вплив мас-медіа на культурно-мотиваційну поведінку студентства.
 6. Естетичне виховання студентів засобами музичного мистецтва.
 7. Інтеграція: медицина, музика, література, мистецтво.
 8. Важливість формування естетичного світосприйняття сучасної молоді (виставки, театри, концерти, арт-вечори).

ЕКСКУРСІЯ ДО ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІАЕРСИТЕТУ

ПРОФІЛАКТИКА КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, СПІВРОБІТНИКИ ТА СТУДЕНТИ!

ПРОФІЛАКТИКА КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

Правовиховна робота

У Чернівецькому медичному фаховому коледжі проводиться робота з профілактики правопорушень, яка спрямована на вивчення студентами нормативно-правових документів, на максимальне залучення студентів до науково-пошукової та дослідницької роботи, спортивних секцій. З цією метою діє Рада профілактики правопорушень, яка координує правове виховання для попередження правопорушень серед студентської молоді.

   Зі студентами проводяться тематичні лекції: «Права, свободи, обов’язки громадян України», «Злочин і кара», «Права людини при затриманні, арешті, обшуку… (якщо вам ще немає 18-ти)», «Про сесксуальні домагання, дискримінацію особистості», «Проблеми булінгу в студентському середовищі», Тиждень права. Куратори академічних груп проводять профілактичні бесіди: «Академічна доброчесність», «Види академічної недоброчесності», «Про відповідальність за порушення академічної доброчесності». Спільно з органами студентського самоврядування практикується анонімне опитування студентів щодо порушень академічної доброчесності. Налагоджено об’єктивний та дієвий розгляд звернень громадян через «Скриньку довіри» та електронну скриньку.

Волонтерство

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ

«…За покликом душі»
Хочеш щось змінити – починай з себе, 
Хочеш щось змінити у суспільстві – прояви ініціативу. 
Головне не те, що я віддаю, чи що я отримую, 
а ким я стаю, працюючи волонтером. 
Якщо ти не можеш довго всидіти на місці, оптиміст, веселий і товариський 
або прагнеш до цього, бажаєш реалізувати себе, 
хочеш знайти своє місце у цьому світі, активний і кмітливий,
прагнеш бути корисним і, головне, маєш бажання діяти – 
зроби крок на зустріч собі: 
Стань Волонтером!

Волонтерський рух для молоді є невичерпним джерелом набуття громадянської освіти, можливістю вчитися та сприяти розвитку солідарності, можливістю реалізувати себе у служінні суспільству. Молодий волонтер завдяки соціальній діяльності набуває практичні життєві орієнтири, досвід, оволодіває мистецтвом саморозвитку особистості.

У Чернівецькому медичному фаховому коледжі створено два студентські волонтерські загони, які тісно співпрацюють з Чернівецькою обласною організацією Товариства Червоного Хреста та Благодійною організацією «Буковинська мрія» за проектом Благодійного фонду «Я майбутнє України».

Усі члени волонтерських загонів пройшли Тренінг Товариства Червоного Хреста України з першої допомоги, який сертифікований Глобальним довідковим центром з навчання першій допомозі Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, визнаний у 190 країнах світу та отримали Сертифікат про проходження тренінгу Товариства Червоного Хреста України з першої допомоги, який включає: міжнародний рух, принципи надання першої допомоги, відновне положення, серцево-легенева реанімація, порушення прохідності дихальних шляхів, кровотеча, рани, травми, транспортування постраждалого, опіки, обмороження, інші невідкладні стани.

Керівники: Пісьменна Л.В. – викладач анатомії людини та Стоян О.В. – помічник директора з кадрової роботи, викладач медичної хімії.

Девіз загону: «Зроби крок собі назустріч! Зміни світ на краще разом із волонтерами Чернівецького медичного фахового  коледжу

Статут волонтерського загону: Волонтером може стати кожен студент Чернівецького медичного фахового  коледжу, який бажає брати участь у справах волонтерів, безкоштовно надавати допомогу, розуміти соціальну значимість своєї діяльності.

Сторінки історії: Волонтерський загін Чернівецького медичного фахового коледжу під керівництвом Пісьменної Л.В. створений  у 2007 році, під керівництвом Стоян О.В. – у 2018 році з метою об’єднання та мобілізації добровільних зусиль студентів, для допомоги соціальній верстві населення: дітям-інвалідам, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського спілкуваня, одиноким людям, які потребують допомоги; бажання у студентів добровільно служити людям та суспільству.

Основні напрями роботи волонтерського загону :

 1. Надання першої медичної допомоги;
 2. «Я і людина» (соціальна допомога інвалідам, сиротам, просвітницька діяльність, пропаганда здорового способу життя).

Завдання Волонтерського загону:

 1. Об’єднання та мобілізація добровільних зусиль студентів для створення позитивних змін в суспільстві, місті, сумісного рішення загальних проблем, виховання бажання у студентів добровільно служити людям та суспільству.
 2. Укладення угод про співробітництво з благодійною організацією «Буковинська мрія», обласною організацією Товариства Червоного Хреста, соціальними службами міста.

 

 1. Налагодження зв’язків з Волонтерським рухом міста та області.

Волонтер – це людина, яка свідомо, за власним бажанням, безкоштовно працює на користь інших, де це потрібно у суспільному житті.

Волонтер – добровільний помічник, – людина, яка розвиває свої особистісні можливості.

Приносить користь іншим, а замість отримує нові знання, уміння і навички.

Думки і бажання втілює в реальні дії.

Якщо ти:

– Хочеш змінити світ… –  Шукаєш нових друзів… – Переконаний, що люди допомагають людям… – Бажаєш виділитися з натовпу… – Вважаєш, що є мета, але є проблеми в її досягненні.. – Сподіваєшся відкрити світ нових надій… – Вирішив поділитися своїм життєвим досвідом… – Увесь час плануєш, але не знаєш що… – Вмієш відповідати на питання… – Компанійська людина… Тоді віддай своє серце волонтерству.

Поради починаючому волонтеру:

 • Зваж свої сили, можливості, бажання, вміння.
 • Вибери для себе час і день.
 • Визнач — що ти вже вмієш і чому хочеш навчитися.
 • Що тобі краще, працювати в групі?
 • Знайди собі поле діяльності.
 • Суспільна праця не повинна заважати навчанню.

Згідно з Декларацією прав людини і Міжнародною Конвенцією про права дитини волонтери розглядають свою діяльність як інструмент соціального, культурного, економічного та екологічного розвитку. Допомагати людям теж треба вміти, потрібні певні навички, одного бажання іноді буває недостатньо. Волонтерська справа має право на особливе визнання. Волонтери є силою суспільства, яке надає допомогу тим, хто її потребує, але це і унікальна школа життя для самих волонтерів.

Волонтери-чмфк

Флешмоб проти спалаху кору в Україні

Придбай пряник – подаруй сироті свято

ОСОБЛИВІ СВЯТА ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТЕЙ

Творимо добро

 

ВИХОВНІ ЗАХОДИ

Виховні заходи

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

29 КВІТНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТАНЦЮ.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, СПІВРОБІТНИКИ ТА СТУДЕНТИ!

ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

 

 

ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КУРАТОРІВ ГРУП

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МИРУ

ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ

УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ!

Практичне навчання

Клінічні бази практичного навчання м. Чернівці Практичні тренінги

 

Загальні аспекти організації практичного навчання в Чернівецькому медичному фаховому коледжі

 

Практична підготовка здобувачів фахової передвищої та вищої освіти є однією з основних компонент забезпечення якості медичної освіти, і як наслідок, конкурентоспроможності випускників Чернівецького медичного фахового коледжу на ринку праці міста та області.

На сучасному етапі реформування медицини особливої уваги набуває  формування професійної компетентності під час навчання, в тому числі під час практичного навчання, яке органічно входить у чітку систему фахової підготовки впродовж усього періоду навчання здобувачів фахової передвищої та вищої освіти у Чернівецькому медичному фаховому коледжі.

Проведення навчальних, виробничих та переддипломних практик у коледжі є невід’ємною складовою підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»/освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за освітньо-професійними програмами «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа» та здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» освітньо-професійної програми «Сестринська справа».

Система практичної підготовки є важливим компонентом формування професійних умінь і засвоєння навичок медичної професії. Це дозволяє здобувачу фахової передвищої освіти набути досвід професійної діяльності, сформувати у нього професійні якості особистості та відповідальне ставлення до обраної професії.

Практична підготовка студентів у Чернівецькому медичному фаховому коледжі  здійснюється шляхом проходження навчальної практики під керівництвом викладача та виробничої і переддипломної практик на базах закладів охорони здоров’я під керівництвом методичних та безпосередніх керівників. Всі види практик регламентуються чинними нормативними документами та наказами по закладу.

Завданнями навчальної практики є закріплення студентами теоретичних знань з дисциплін відповідно до навчального плану та набуття ними практичних навичок і вмінь відповідно до освітньо-професійної програми. 

Навчальні кабінети Чернівецького медичного фахового коледжу є основною матеріально-технічною базою для проведення лекцій, семінарських, практичних занять, навчальної практики, місцем для індивідуальної та самостійної роботи здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, позааудиторної роботи студентів, місцем організації та проведення навчальних, методичних, виховних та інших заходів.

Навчальні кабінети коледжу, створені відповідно до робочого навчального плану відповідної освітньо-професійної програми.

Для забезпечення освітнього процесу у Чернівецькому медичному фаховому коледжі функціонують наступні навчальні кабінети:

І. Навчальний корпус № 1

Доклінічний кабінет з невідкладних станів

Кабінет анатомії та фізіології людини

Кабінет внутрішньої медицини, сімейної медицини, геронтології та геріатрії

Кабінет доклінічної практики з внутрішньої медицини та догляду за хворими

Кабінет доклінічної практики з педіатрії

Кабінет доклінічної практики з хірургії

Кабінет інфектології та епідеміології

Кабінет історії медицини та медсестринства

Кабінет неврології, психіатрії та наркології

Кабінет педіатрії

Кабінет фармакології та медичної рецептури

Кабінет хірургії та онкології

Симуляційний кабінет стерилізаційного блоку

Кабінет інформатики та основ медичної інформатики

Кабінет української мови та літератури

ІІ. Навчальний корпус № 2

Кабінет доклінічної практики з акушерства, гінекології, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї

Кабінет доклінічної практики з дисциплін хірургічного профілю

Кабінет менеджменту та лідерства в медсестринстві

Кабінет мікробіології

Навчально-тренувальний кабінет №1

Кабінет іноземних мов

Кабінет громадянської освіти

ІІІ. Навчальний корпус № 3

Кабінет анатомії та фізіології

Кабінет доклінічної практики з медсестринства в педіатрії

Кабінет доклінічної практики з медсестринства в хірургії та онкології

Кабінет доклінічної практики з репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, медсестринства в акушерстві та гінекології

Кабінет доклінічної практики основ медсестринства та медсестринства у внутрішній та сімейній медицині

Кабінет медичної психології та міжособового спілкування

Кабінет медсестринства в інфектології

Кабінет медсестринства в педіатрії

Кабінет медсестринства в хірургії та онкології

Кабінет медсестринства дерматовенерології

Кабінет невідкладних станів в медсестринській практиці

Кабінет основ медсестринства та медсестринства у внутрішній та сімейній медицині

Кабінет патоморфології та патофізіології

Кабінет фармакології та медичної рецептури

Кабінет хоспісної та паліативної допомоги

Навчально-тренувальний кабінет №2

Кабінет інформатики та основ медичної інформатики

Кабінет іноземних мов

Соціально-економічних дисциплін

Спортивний зал

ІV. Гуртожиток

Кабінет доклінічної практики з акушерства, гінекології, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї

Кабінет масажу, ЛФК, медичної та соціальної реабілітації

Спортивний зал

Велика увага в коледжі приділяється компетентісно зорієнтованому розвитку здобувачів освіти та створенню освітнього середовища, орієнтованого на задоволення їх потреб та інтересів, включаючи надання можливостей для формування фахової компетентності, набуття та розвитку фахових знань, умінь та навичок, професійного способу мислення, притаманного обраній професії.

Всі кабінети доклінічної практики обладнані зонами професійного тренінгу, робочими місцями для відпрацювання практичних навичок.

Кабінети доклінічної практики з внутрішньої медицини та догляду за хворими, з педіатрії, хірургії, з дисциплін хірургічного профілю, невідкладних станів, з акушерства, гінекології, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, кабінети доклінічної практики з медсестринства в педіатрії, медсестринства в хірургії та онкології, з основ медсестринства та медсестринства у внутрішній та сімейній медицині, медсестринства в акушерстві та гінекології оснащені достатньою кількістю інструментарію, предметів догляду за хворими, фантомами та муляжами для віпрацювання і тренінгу практичних навичок і вмінь. 

     

 

Одним із пріоритетів Чернівецького медичного фахового коледжу є розвиток симуляційного навчання. В навчальних корпусах №1 та №3 створені та плідно працюють навчально-тренувальні кабінети №1 та №2, на базі яких здобувачі фахової передвищої та вищої світи мають можливість опанувати та вдосконалити техніку виконання внутрішньом’язових, внутрішньовенних, підшкірних, внутрішньошкірних ін’єкцій; катетеризації сечового міхура (у жінок і чоловіків); дуоденального та шлункового зондування; гінекологічне обстеження; акушерську майстерність під час пологів з ревізією стінок матки; серцево-легеневу реанімацію (індивідуально та в команді); введення назогастрального зонда; навички з десмургії, догляду за хворими та багато ін.

 

 

 

У навчально-тренувальних та доклінічних кабінетах, лабораторіях, навчальних кімнатах на базах закладів охорони здоров’я є необхідна кількість обладнання для забезпечення наочності викладання дисциплін. Так, наприклад, нараховується більше 34 одиниць проекційної апаратури, у тому числі 3 мультимедійних проектори та багато інших засобів, серед яких і сучасні тренажери, моделі, муляжі, манекени фірм: «ДЕЯ», «ОНІКО», тощо, які дозволяють не тільки ознайомити студентів з досягненнями та можливостями сучасної медичної практики, але й відпрацьовувати практичні навички з обстеження, догляду та надання невідкладної допомоги пацієнтам. Під час навчальної практики у клініках використовується діагностична апаратура, що належить закладам охорони здоров’я: апарати ультразвукової діагностики, комп’ютерні томографи, рентгенодіагностичні апарати, апарати для ендоскопічних досліджень та інше. Під час проведення лекцій, практичних занять (навчальних практик), засідань науково-дослідних гуртків використовуються також набори рентгенограм, комп’ютерних та магнітно-резонансних томограм, електрокардіограм, електроміограм, сонограм.

Важливе значення для практичної підготовки майбутніх фахівців має потужна клінічна база. Наказом Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації № 707 від 28 серпня 2020 р. «Про закріплення закладів охорони здоров’я м. Чернівці та Чернівецької області за медичними фаховими коледжами для проведення практики студентами» за  Чернівецьким медичним фаховим коледжем закріплені наступні клінічні бази:

ОКНП «Чернівецький обласний центр громадського здоров’я Чернівецької обласної ради»

ОКНП «Буковинський центр відновного лікування та комплексної реабілітації дітей 

ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України»

КМУ «Чернівецька міська дитяча стоматологічна поліклініка»

ОКНП «Чернівецький обласний стоматологічний центр»

КМУ «Чернівецьке обласне бюро судово-медичної експертизи»

КМУ «Чернівецький міський протитуберкульозний диспансер»

     ОКНП «Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний диспансер»

ОКНП «Чернівецький обласний спеціалізований будинок дитини»

КНП «Міська поліклініка №1»

КНП «Міська поліклініка №2»

КНП «Міська поліклініка №3»

КНП «Міська дитяча поліклініка»

КНП «Міська клінічна лікарня №3»

КНП «Міська лікарня №1»

КНП «Міська лікарня №4»

КНП «Міський клінічний пологовий будинок №2»

КНП «Чернівецький обласний центр служби крові»

ОКНП «Чернівецький обласний лікарсько-фізкультурний диспансер»

ОКМУ «Центр медико-соціальної експертизи»

     ОКНП «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр»

ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги»

ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня»

ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня»

ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня»

ОКНП «Чернівецьке обласне патологоанатомічне бюро»

ОКНП «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни»

ОКНП «Чернівецький обласний ендокринологічний центр»

ОКНП «Чернівецький обласний медичний діагностичний центр»

ОКНП «Чернівецький обласний наркологічний диспансер»

ОКНП «Чернівецький обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

ОКНП «Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»

    ОКНП «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер»

КНП «Хотинська районна лікарня» Хотинської районної ради

КНП «Хотинський районний центр» ПМД

КНП «Герцаївська районна лікарня» Герцаївської районної ради

КНП «Герцаївський центр первинної медико-санітарної допомоги»

КНП «Сторожинецька центральна районна лікарня» Сторожинецької районної ради

КНП «Сторожинецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

КНП «Глибоцька центральна районна лікарня» Глибоцької районної ради

КНП «Глибоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

КНП «Новоселицька районна лікарня» Новоселицької районної ради

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Промінь здоров’я» Новоселицької районної ради

КНП «Кельменецька центральна районна лікарня»

КНП «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

КНП «Сокирянська районна лікарня» Сокирянської районної ради

КНП «Сокирянський центр первинної медико-санітарної допомоги»

КНП «Вижницька районна лікарня»

КНП «Вашківецька лікарня реабілітації та паліативної допомоги з поліклінічним відділенням» Вашківецької міської ради

КНП «Вашківецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Вашківецької міської ради

КНП «Заставнівська центральна районна лікарня»

КНП «Заставнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

КНП «Кіцманська центральна районна лікарня»

КП «Кіцманський некомерційний центр первинної медико-санітарної допомоги» Кіцманської районної ради

КНП «Путильська центральна районна лікарня»

КНП «Путильський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Особливо плідною є співпраця коледжу з кращими лікувальними установами області, керівники яких надають можливість студентам якнайповніше долучатись до їх майбутньої професійної діяльності. Серед них – обласна клінічна лікарня, обласна клінічна дитяча лікарня, обласний клінічний кардіологічний центр, Буковинський обласний онкологічний центр, міський клінічний пологовий будинок №2, Чернівецький обласний перинатальний центр та інші.

До освітнього процесу залучені пологові та операційні зали, перев’язочні, маніпуляційні, діагностичні кабінети, травмпункти, кабінети функціональної та лабораторної діагностики, станція швидкої медичної допомоги, кабінети профілактичних щеплень. Студенти мають можливість ознайомитись з новими досягненнями медичної науки, сучасними методами діагностики та лікування, що викликає підвищену зацікавленість до навчання.

 

[ps2id id=’1′ target=”/]

Клінічні бази практичного навчання м. Чернівці

НАКАЗ ДОЗ Чернівецької ОДА №707 від 27.08.2020 р.

 

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я м. Чернівці

 

 

 

 

[ps2id id=’4′ target=”/]

Практичні тренінги

Тренінг (англ. training від train – навчати, виховувати) визначається як метод активного навчання, спрямований на розвиток знань, умінь, навичок і соціальних установок.
Тренінг має істотні переваги перед іншими формами навчання і вимагає від фахівців не тільки знань, але й уміння застосовувати їх у професійній діяльності відповідно до вимог зовнішніх стейкхолдерів.
Ефективність тренінгів у медичних закладах освіти доведена тим, що у здобувача освіти формуються професійні компетентності, уявлення, погляди і цінності, які їм уже сприймаються як власні, а не нав’язані ззовні і відповідають очікуванням – забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці, можливості реалізувати свій інтелектуальний потенціал.
Під час проведення практичного тренінгу можна досягти:

Таким чином, організація та проведення практичних тренінгів з професійно-орієнтованих дисциплін є оптимальною формою практичного навчання та є обов’язковою складовою професійної підготовки майбутніх медичних фахівців у Чернівецькому медичному фаховому коледжі.

 

Практичні тренінги з акушерства і гінекології, медсестринства в акушерстві і гінекології

Викладач акушерства і гінекології Прижбило Ольга Миколаївна

 

Кандидат медичних наук, викладач акушерства і гінекології Герман Леся Василівна

 

Викладач акушерства і гінекології Васюк Юлія Володимирівна

 

Викладач акушерства та гінекології Іліка Олена Володимирівна

 

Практичні тренінги з внутрішньої медицини, медсестринства у внутрішній медицині

Викладач медсестринства у внутрішній медицині Бабій Юлія Євгенівна

 

Викладач внутрішньої медицини Бідна Іліана Василівна

 

Викладач внутрішньої медицини Підлісна Віталія Василівна

 

Викладач Піц Лариса Орестівна – голова циклової комісії сестринських та терапевтичих дисциплін

 

 

Викладач медсестринства у внутрішній медицині Стефанюк Євгенія Сергіївна

 

Практичні тренінги з педіатрії, медсестринства в педіатрії

Викладач педіатрії Баняс Тетяна Василівна

 

Викладач педіатрії Кравчук Наталія Дмитрівна

 

Викладач Тофан Галина Дмитрівна, голова циклової комісії педіатричних дисциплін

 

Викладач медсестринства в педіатрії Шендерюк Оксана Олегівна

 

Практичні тренінги з хірургії, медсестринства в хірургії

Викладач хірургії Лесик Тетяна Анатоліївна

Акушерська справа

НП Акушерська справа 11_2022
 
Робочий НП_АС 11_2022

Лікувальна справа

НП Лікувальна справа 9_2021

НП Лікувальна справа 9_2022

НП Лікувальна справа 11_2021

НП Лікувальна справа 11_2022

Робочий НП_ЛС 9_2020

Робочий НП_ЛС 9_2021

Робочий НП_ЛС 9_2022

Робочий НП_ЛС 11_2021

Робочий НП_ЛС 11_2022

 

Сестринська справа

НП Сестринська справа 9_2021

НП Сестринська справа 9_2022

НП Сестринська справа 11_2021

НП Сестринська справа 11_2022

Робочий НП_СС 9_2020

Робочий НП_СС 9_2021

Робочий НП_СС 9_2022
 
 
Робочий НП_СС 11_2021
 
 
Робочий НП_СС 11_2022
 
 
 

Профільні програми середньої освіти

Освітня програма профільної середньої освіти – 2018р.

Освітня програма профільної середньої освіти – 2020р.

 

Молодший спеціаліст

Лікувальна справа

Сестринська справа

Акушерська справа

Методична робота

У сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система науково-методичної роботи. Вона ґрунтується на системних нововведеннях мети, змісту освіти, технологій, організації освітнього процесу.

Методична робота в коледжі – це показник сучасності  закладу освіти. Вона є складовою частиною освітньо-виховного процесу.

Основною метою організації методичної роботи є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу.

У своїй діяльності керуємося такими принципами:

− відповідність системи роботи коледжу соціальному замовленню суспільства і держави в умовах національних перетворень;

− науковість методичної роботи;

− системність методичної роботи;

− комплексний характер методичної роботи (єдність і взаємозв’язок всіх сторін і напрямів діяльності щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з питань методики, дидактики, теорії виховання, педагогічної етики та розвитку загальної культури тощо);

− системність, послідовність, наступність, безперервність, всебічне охоплення педагогів різними формами методичної роботи протягом навчального року, утвердження методичної роботи як частини системи безперервної освіти;

− творчий характер методичної роботи, максимальна активізація діяльності педагогів.

У 2023/2024  н.р. Чернівецький медичний фаховий коледж  працює над наступною методичною проблемою: «Створення безпечного і комфортного освітнього середовища для впровадження компетентнісного підходу та інноваційних змін у фаховій передвищій та вищій освіті».

Організовують методичну роботу у коледжі заступник директора з навчальної роботи, кандидат медичних наук Тетяна Бойчук та методист  Людмила Авдіковська.

Структура методичної роботи в Чернівецькому медичному фаховому коледжі 

Освітній процес у Чернівецькому медичному фаховому коледжі у 2023/2024н.р. забезпечує 79 штатних викладачів, з них: кандидатів наук – 10, «викладачів-методистів» – 48; спеціалістів «вищої категорії» – 63; спеціалістів І категорії –12; спеціалістів ІІ категорії – 3, спеціалістів – 1.

Викладачі коледжу постійно беруть участь у:

− регіональних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях

− складі журі обласних етапів предметних олімпіад із загальноосвітніх дисциплін серед студентів закладів фахової передвищої освіти Чернівецької області

− складі журі конкурсів професійної майстерності «Краща медична сестра» серед медичних коледжів Буковини та серед медичних сестер лікувально-профілактичних закладів Чернівецької області «Ескулап-професіонал»

− складі журі конкурсів фахової майстерності «Вчитель року»

− майстер-класах для викладачів закладів фахової передвищої освіти

❤Викладачі коледжу проводять тренінги, майстер-класи, БПР для закладів освіти та охорони здоров’я Чернівецької області.❤

Педагогічний колектив коледжу працює над наповненням та оновленням методичного забезпечення занять, доповнює та створює матеріали поточного й підсумкового контролю знань та вмінь у формі проблемних питань, ситуаційних задач, завдань тестового різнорівневого контролю тощо.

У Чернівецькому медичному фаховому коледжі налагоджено та підключено до локальної та глобальної мереж навчальний сервер дистанційного навчання, створено Web-портал дистанційного навчання на базі середовища Moodle (вільної системи управління контентом), у якому викладачі створили та розмістили електронні навчально-методичні матеріали й засоби контролю в різних форматах: презентації, відеофільми, навчальні посібники, тестові завдання до підготовки ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок М».

 

 

 

 

Портфоліо викладачів

Рейтингова оцінка діяльності викладачів

 

Атестація
Зразки документів
Організаційні документи
Підвищення кваліфікації
Школа педагогічної майстерності

Бакалавр Сестринська справа

ОПП Сестринська справа БАКАЛАВР

Бакалавр сестринська справа

НП Бакалавр медсестринства_11_2019

НП Бакалавр медсестринства_ОКР _1_2022