#StandWithUkraine

Click to support
Практичне навчання « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

Практичне навчання

Професійно-технічне навчання

ЕКСТРЕНИЙ МЕДИЧНИЙ ТЕХНІК
 
МОЛОДША МЕДИЧНА СЕСТРА З ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ
 
 

Відкрите заняття з навчальної практики з медсестринтва в хірургії.

5 лютого відбулося відкрите заняття з навчальної практики з медсестринтва в хірургії у групі 3 м/с А(9). Тема заняття:” Спеціальний хірургічний інструментарій”. Викладач Лесик Т.А.

ВІДЕОЗАНЯТТЯ З КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Практичне заняття з Педіатрії

Викладач педіатрії з студентами ІІІ курсу спеціалізації «Сестринська справа» відвідали Міську дитячу поліклініку де студенти мали можливість ознайомитися з роботою Дитячої поліклініки, були присутні на ультразвуковому дослідженні «Ехоенцефалографії» в кабінетах педіатра та бактеріологічній лабораторії. (більше…)

Лекція «Здорове харчування»

26.11.19 року викладачами Чернівецького медичного коледжу Лесик Т. А. і Бідної І. В. була проведена лекція – бесіда «Здорове харчування» з нагоди Міжнародного дня боротьби з ожирінням. Студенти коледжу уважно прослухавши лекцію зробили висновки щодо раціонального харчування.

 

 

Практичні заняття з інфектології

            «Не лише знай, але і вмій»

            Практичні заняття з дисциплін «Інфектологія», «Медсестринство в інфектології», «Епідеміологія» проводяться на базі інфекційного відділення ОКЛ викладачами Дригибко Ж.Д., Денисенко О.В., Никитюк В.В., Настас Н.М..

             Просторі навчальні кімнати оснащені сучасним обладнанням, медичним інструментарієм, технічними засобами, навчально-методичною документацією. Тут студенти мають можливість набувати знання з етіології, епідеміології, клініко-лабораторної  діагностики і лікування інфекційних хвороб, догляду за хворими, застосування первинних протиепідемічних заходів щодо ліквідації і локалізації інфекційних захворювань.  Матеріал теми заняття студенти закріплюють за допомогою ситуаційних задач, тестів, контрольних завдань. Практичні заняття проводяться відповідно до вимог навчальних програм.

             Засвоювати практичні навички  допомагає створений на основі нормативно-директивних матеріалів Міністерства охорони здоров’я України навчальний посібник протоколів практичних навичок.  Удосконалення та закріплення практичних навичок студентами відбувається в малих групах, працюючи біля ліжка хворого або використовуючи рольові ігри шляхом моделювання ситуації «пацієнт – медичний працівник». Під час практичних тренінгів звертається увага студентів на всі етапи маніпуляцій.  Особливу увагу викладачі приділяють режиму роботи медичного персоналу в умовах інфекційного відділення, особистій безпеці медичного персоналу, тактиці медперсоналу при карантинних інфекціях. Студенти вчаться розробляти протиепідемічні заходи при інфекційних хворобах, проводити санітарно – освітню роботу серед населення. Також слідкуємо за сучасним станом інфекційної захворюваності в регіоні, Україні, світі.

            Практичне навчання є невід’ємною складовою процесу формування професійних компетентностей майбутнього фахівця-медика.

«Самостійна робота студента на навчальній практиці – шлях до формування професійних компетенцій»

11 грудня 2019 року на базі КНП “МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1” ЧМР проведене відкрите заняття з навчальної практики з дисципліни «Медична та соціальна реабілітація» у групі ІV курсу на базі 11 класів спеціалізації «Сестринська справа», викладач С.С. Сапункова.

Тема навчальної практики: «Світлолікування. Фізіопрофілактика».

Методична мета показового заняття:

«Самостійна робота студента на навчальній практиці – шлях до формування професійних компетенцій».

Студенти, працюючи у групах самостійно, виконували практичні навички: проведення процедур світлолікування, аерозольтерапії.

Відкрите заняття «Пневмонії, плеврити, медсестринський процес»

28 листопада 2019 року в навчальному корпусі №3  II медичного відділення проведено відкрите лекційне заняття з дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині» у групі В на базі 9 класів ІІІ-го курсу, спеціалізація «Сестринська справа». (більше…)

Навчальна практика «Артеріальна гіпертензія, атеросклероз, медсестринський процес»

Проведення навчальної практики на базі

КНП “МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1” ЧМР (більше…)

Відкрите заняття «ХОЗЛ: бронхіти, емфізема, пневмосклероз, бронхоектатична хвороба, медсестринський процес»

31.10.12. року відбулося показове теоретичне заняття з медсестринства у внутрішній медицині викладачем Кравчук Н. Д. Тема заняття надзвичайно важлива і актуальна на сьогоднішній день «ХОЗЛ: бронхіти, емфізема, пневмосклероз, бронхоектатична хвороба, медсестринський процес». Студенти ІІІ курсу спеціалізації «Сестринська справа» групи В (9) приймали активну участь у обговоренні даної теми.

Відкрите заняття «Гемостаз. Тимчасова зупинка кровотечі»

23 жовтня 2019 року на 1-2 парі в навчальному корпусі №3 на вул. Текстильників, 1 відбувся майстер-клас з методики проведення заняття навчальної практики з медсестринства в хірургії: «гемостаз. Тимчасова зупинка кровотечі».

Відкрите занняття «Санітарно-протиепідемічний режим терапевтичного відділення»

На базі  КМУ ” Міська клінічна лікарня №3, 10.12.2019 року року на практичному занятті з «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», тема «Санітарно-протиепідемічний режим терапевтичного відділення», студенти І курсу спеціальності Лікувальна справа під контролем викладача Каглюк О.С. провели відпрацювання практичних навичок:

Відкрите заняття «Пневмонія»

На базі  КМУ ” Міська клінічна лікарня №3, 5.11.2019 року на практичному занятті з «Внутрішньої медицини», тема «Пневмонія» студенти ІІІ курсу спеціальності Лікувальна справа під контролем викладача Каглюк О.С. оволоділи методикою об’єктивного обстеження пацієнтів, провели відпрацювання наступних практичних навичок згідно з алгоритмами:

Навчальна практика «Медсестринський процес при пневмоніях, плевритах»

Проведення навчальної практики на базі

КНП “МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1” ЧМР

­­­24 жовтня 2019 року на базі КНП “МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1” ЧМР проведене заняття з навчальної практики з дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині» у групі «А»  ІІІ курсу на базі 9 класів спеціалізації «Сестринська справа», викладач  Є.С. Стефанюк.

Тема навчальної практики: «Медсестринський процес при пневмоніях, плевритах».

У терапевтичному відділені студенти працювали в маніпуляційній, на посту медичної сестри,  виконували медсестринські маніпуляції, заповнювали медичну документацію, проводили спостереження та догляд за пацієнтами. (більше…)

Відкрите заняття «Збудники бактеріальних повітряно-краплинних інфекцій»

03 грудня 2019 року у Чернівецькому медичному коледжі БДМУ  відбулося відкрите теоретичне заняття з мікробіології на тему: «Збудники бактеріальних повітряно-краплинних інфекцій», провела викладач мікробіології Руснак Н.В.

   Серед присутніх були: кандидат медичних наук ,заступник директора з навчальної роботи  Тетяна Бойчук, кандидат медичних наук, завідувач медичного відділення №1 Ганна Попович, заступник директора з навчальної – виробничої   роботи Олесь Маковійчук, кандидат медичних наук, голова циклової комісії природничо-наукових дисциплін Ольга Галичанська, викладачі коледжу: Марина Гаврилюк (викладач фізіології), Людмила Українець (психології і між особового спілкування), Ірина Бурега (викладач педіатрії).

      Тема лекції надзвичайно актуальна, адже за даними ВООЗ незабаром після спалаху епідемії кору очікується потужний спалах дифтерії, також особливого значення набуває ситуація щодо поширення туберкульозу в нашій країні та у всьому світі.

      Студенти  під час заняття ознайомилися з особливостями збудників даних інфекційних захворювань, методами  їх лабораторної діагностики, та важливість вакцинування проти даних хвороб, так як дифтерія, коклюш, туберкульоз відносять до керованих інфекцій, щеплення проти яких здійснюється за календарем профілактичних щеплень.

       Упродовж усього заняття відбувався динамічний постійних зв’язок викладача з студентами, заключним етапом була перевірка контролю знань у вигляді тестових завдань та ситуаційних задач  різного ступеня складності.

Цикл хірургічних дисциплін

Участь у проведенні Всеукраїнського конкурсу «Краща медсестра Ескулап – 2019». Цикл хірургічних дисциплін. (більше…)

Практичне навчання

Клінічні бази практичного навчання м. Чернівці Практичні тренінги

 

Загальні аспекти організації практичного навчання в Чернівецькому медичному фаховому коледжі

 

Практична підготовка здобувачів фахової передвищої та вищої освіти є однією з основних компонент забезпечення якості медичної освіти, і як наслідок, конкурентоспроможності випускників Чернівецького медичного фахового коледжу на ринку праці міста та області.

На сучасному етапі реформування медицини особливої уваги набуває  формування професійної компетентності під час навчання, в тому числі під час практичного навчання, яке органічно входить у чітку систему фахової підготовки впродовж усього періоду навчання здобувачів фахової передвищої та вищої освіти у Чернівецькому медичному фаховому коледжі.

Проведення навчальних, виробничих та переддипломних практик у коледжі є невід’ємною складовою підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»/освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за освітньо-професійними програмами «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа» та здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» освітньо-професійної програми «Сестринська справа».

Система практичної підготовки є важливим компонентом формування професійних умінь і засвоєння навичок медичної професії. Це дозволяє здобувачу фахової передвищої освіти набути досвід професійної діяльності, сформувати у нього професійні якості особистості та відповідальне ставлення до обраної професії.

Практична підготовка студентів у Чернівецькому медичному фаховому коледжі  здійснюється шляхом проходження навчальної практики під керівництвом викладача та виробничої і переддипломної практик на базах закладів охорони здоров’я під керівництвом методичних та безпосередніх керівників. Всі види практик регламентуються чинними нормативними документами та наказами по закладу.

Завданнями навчальної практики є закріплення студентами теоретичних знань з дисциплін відповідно до навчального плану та набуття ними практичних навичок і вмінь відповідно до освітньо-професійної програми. 

Навчальні кабінети Чернівецького медичного фахового коледжу є основною матеріально-технічною базою для проведення лекцій, семінарських, практичних занять, навчальної практики, місцем для індивідуальної та самостійної роботи здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, позааудиторної роботи студентів, місцем організації та проведення навчальних, методичних, виховних та інших заходів.

Навчальні кабінети коледжу, створені відповідно до робочого навчального плану відповідної освітньо-професійної програми.

Для забезпечення освітнього процесу у Чернівецькому медичному фаховому коледжі функціонують наступні навчальні кабінети:

І. Навчальний корпус № 1

Доклінічний кабінет з невідкладних станів

Кабінет анатомії та фізіології людини

Кабінет внутрішньої медицини, сімейної медицини, геронтології та геріатрії

Кабінет доклінічної практики з внутрішньої медицини та догляду за хворими

Кабінет доклінічної практики з педіатрії

Кабінет доклінічної практики з хірургії

Кабінет інфектології та епідеміології

Кабінет історії медицини та медсестринства

Кабінет неврології, психіатрії та наркології

Кабінет педіатрії

Кабінет фармакології та медичної рецептури

Кабінет хірургії та онкології

Симуляційний кабінет стерилізаційного блоку

Кабінет інформатики та основ медичної інформатики

Кабінет української мови та літератури

ІІ. Навчальний корпус № 2

Кабінет доклінічної практики з акушерства, гінекології, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї

Кабінет доклінічної практики з дисциплін хірургічного профілю

Кабінет менеджменту та лідерства в медсестринстві

Кабінет мікробіології

Навчально-тренувальний кабінет №1

Кабінет іноземних мов

Кабінет громадянської освіти

ІІІ. Навчальний корпус № 3

Кабінет анатомії та фізіології

Кабінет доклінічної практики з медсестринства в педіатрії

Кабінет доклінічної практики з медсестринства в хірургії та онкології

Кабінет доклінічної практики з репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, медсестринства в акушерстві та гінекології

Кабінет доклінічної практики основ медсестринства та медсестринства у внутрішній та сімейній медицині

Кабінет медичної психології та міжособового спілкування

Кабінет медсестринства в інфектології

Кабінет медсестринства в педіатрії

Кабінет медсестринства в хірургії та онкології

Кабінет медсестринства дерматовенерології

Кабінет невідкладних станів в медсестринській практиці

Кабінет основ медсестринства та медсестринства у внутрішній та сімейній медицині

Кабінет патоморфології та патофізіології

Кабінет фармакології та медичної рецептури

Кабінет хоспісної та паліативної допомоги

Навчально-тренувальний кабінет №2

Кабінет інформатики та основ медичної інформатики

Кабінет іноземних мов

Соціально-економічних дисциплін

Спортивний зал

ІV. Гуртожиток

Кабінет доклінічної практики з акушерства, гінекології, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї

Кабінет масажу, ЛФК, медичної та соціальної реабілітації

Спортивний зал

Велика увага в коледжі приділяється компетентісно зорієнтованому розвитку здобувачів освіти та створенню освітнього середовища, орієнтованого на задоволення їх потреб та інтересів, включаючи надання можливостей для формування фахової компетентності, набуття та розвитку фахових знань, умінь та навичок, професійного способу мислення, притаманного обраній професії.

Всі кабінети доклінічної практики обладнані зонами професійного тренінгу, робочими місцями для відпрацювання практичних навичок.

Кабінети доклінічної практики з внутрішньої медицини та догляду за хворими, з педіатрії, хірургії, з дисциплін хірургічного профілю, невідкладних станів, з акушерства, гінекології, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, кабінети доклінічної практики з медсестринства в педіатрії, медсестринства в хірургії та онкології, з основ медсестринства та медсестринства у внутрішній та сімейній медицині, медсестринства в акушерстві та гінекології оснащені достатньою кількістю інструментарію, предметів догляду за хворими, фантомами та муляжами для віпрацювання і тренінгу практичних навичок і вмінь. 

     

 

Одним із пріоритетів Чернівецького медичного фахового коледжу є розвиток симуляційного навчання. В навчальних корпусах №1 та №3 створені та плідно працюють навчально-тренувальні кабінети №1 та №2, на базі яких здобувачі фахової передвищої та вищої світи мають можливість опанувати та вдосконалити техніку виконання внутрішньом’язових, внутрішньовенних, підшкірних, внутрішньошкірних ін’єкцій; катетеризації сечового міхура (у жінок і чоловіків); дуоденального та шлункового зондування; гінекологічне обстеження; акушерську майстерність під час пологів з ревізією стінок матки; серцево-легеневу реанімацію (індивідуально та в команді); введення назогастрального зонда; навички з десмургії, догляду за хворими та багато ін.

 

 

 

У навчально-тренувальних та доклінічних кабінетах, лабораторіях, навчальних кімнатах на базах закладів охорони здоров’я є необхідна кількість обладнання для забезпечення наочності викладання дисциплін. Так, наприклад, нараховується більше 34 одиниць проекційної апаратури, у тому числі 3 мультимедійних проектори та багато інших засобів, серед яких і сучасні тренажери, моделі, муляжі, манекени фірм: «ДЕЯ», «ОНІКО», тощо, які дозволяють не тільки ознайомити студентів з досягненнями та можливостями сучасної медичної практики, але й відпрацьовувати практичні навички з обстеження, догляду та надання невідкладної допомоги пацієнтам. Під час навчальної практики у клініках використовується діагностична апаратура, що належить закладам охорони здоров’я: апарати ультразвукової діагностики, комп’ютерні томографи, рентгенодіагностичні апарати, апарати для ендоскопічних досліджень та інше. Під час проведення лекцій, практичних занять (навчальних практик), засідань науково-дослідних гуртків використовуються також набори рентгенограм, комп’ютерних та магнітно-резонансних томограм, електрокардіограм, електроміограм, сонограм.

Важливе значення для практичної підготовки майбутніх фахівців має потужна клінічна база. Наказом Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації № 707 від 28 серпня 2020 р. «Про закріплення закладів охорони здоров’я м. Чернівці та Чернівецької області за медичними фаховими коледжами для проведення практики студентами» за  Чернівецьким медичним фаховим коледжем закріплені наступні клінічні бази:

ОКНП «Чернівецький обласний центр громадського здоров’я Чернівецької обласної ради»

ОКНП «Буковинський центр відновного лікування та комплексної реабілітації дітей 

ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України»

КМУ «Чернівецька міська дитяча стоматологічна поліклініка»

ОКНП «Чернівецький обласний стоматологічний центр»

КМУ «Чернівецьке обласне бюро судово-медичної експертизи»

КМУ «Чернівецький міський протитуберкульозний диспансер»

     ОКНП «Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний диспансер»

ОКНП «Чернівецький обласний спеціалізований будинок дитини»

КНП «Міська поліклініка №1»

КНП «Міська поліклініка №2»

КНП «Міська поліклініка №3»

КНП «Міська дитяча поліклініка»

КНП «Міська клінічна лікарня №3»

КНП «Міська лікарня №1»

КНП «Міська лікарня №4»

КНП «Міський клінічний пологовий будинок №2»

КНП «Чернівецький обласний центр служби крові»

ОКНП «Чернівецький обласний лікарсько-фізкультурний диспансер»

ОКМУ «Центр медико-соціальної експертизи»

     ОКНП «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр»

ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги»

ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня»

ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня»

ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня»

ОКНП «Чернівецьке обласне патологоанатомічне бюро»

ОКНП «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни»

ОКНП «Чернівецький обласний ендокринологічний центр»

ОКНП «Чернівецький обласний медичний діагностичний центр»

ОКНП «Чернівецький обласний наркологічний диспансер»

ОКНП «Чернівецький обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

ОКНП «Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»

    ОКНП «Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер»

КНП «Хотинська районна лікарня» Хотинської районної ради

КНП «Хотинський районний центр» ПМД

КНП «Герцаївська районна лікарня» Герцаївської районної ради

КНП «Герцаївський центр первинної медико-санітарної допомоги»

КНП «Сторожинецька центральна районна лікарня» Сторожинецької районної ради

КНП «Сторожинецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

КНП «Глибоцька центральна районна лікарня» Глибоцької районної ради

КНП «Глибоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

КНП «Новоселицька районна лікарня» Новоселицької районної ради

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Промінь здоров’я» Новоселицької районної ради

КНП «Кельменецька центральна районна лікарня»

КНП «Кельменецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

КНП «Сокирянська районна лікарня» Сокирянської районної ради

КНП «Сокирянський центр первинної медико-санітарної допомоги»

КНП «Вижницька районна лікарня»

КНП «Вашківецька лікарня реабілітації та паліативної допомоги з поліклінічним відділенням» Вашківецької міської ради

КНП «Вашківецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Вашківецької міської ради

КНП «Заставнівська центральна районна лікарня»

КНП «Заставнівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

КНП «Кіцманська центральна районна лікарня»

КП «Кіцманський некомерційний центр первинної медико-санітарної допомоги» Кіцманської районної ради

КНП «Путильська центральна районна лікарня»

КНП «Путильський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Особливо плідною є співпраця коледжу з кращими лікувальними установами області, керівники яких надають можливість студентам якнайповніше долучатись до їх майбутньої професійної діяльності. Серед них – обласна клінічна лікарня, обласна клінічна дитяча лікарня, обласний клінічний кардіологічний центр, Буковинський обласний онкологічний центр, міський клінічний пологовий будинок №2, Чернівецький обласний перинатальний центр та інші.

До освітнього процесу залучені пологові та операційні зали, перев’язочні, маніпуляційні, діагностичні кабінети, травмпункти, кабінети функціональної та лабораторної діагностики, станція швидкої медичної допомоги, кабінети профілактичних щеплень. Студенти мають можливість ознайомитись з новими досягненнями медичної науки, сучасними методами діагностики та лікування, що викликає підвищену зацікавленість до навчання.

 

[ps2id id=’1′ target=”/]

Клінічні бази практичного навчання м. Чернівці

НАКАЗ ДОЗ Чернівецької ОДА №707 від 27.08.2020 р.

 

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я м. Чернівці

 

 

 

 

[ps2id id=’4′ target=”/]

Практичні тренінги

Тренінг (англ. training від train – навчати, виховувати) визначається як метод активного навчання, спрямований на розвиток знань, умінь, навичок і соціальних установок.
Тренінг має істотні переваги перед іншими формами навчання і вимагає від фахівців не тільки знань, але й уміння застосовувати їх у професійній діяльності відповідно до вимог зовнішніх стейкхолдерів.
Ефективність тренінгів у медичних закладах освіти доведена тим, що у здобувача освіти формуються професійні компетентності, уявлення, погляди і цінності, які їм уже сприймаються як власні, а не нав’язані ззовні і відповідають очікуванням – забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці, можливості реалізувати свій інтелектуальний потенціал.
Під час проведення практичного тренінгу можна досягти:

Таким чином, організація та проведення практичних тренінгів з професійно-орієнтованих дисциплін є оптимальною формою практичного навчання та є обов’язковою складовою професійної підготовки майбутніх медичних фахівців у Чернівецькому медичному фаховому коледжі.

 

Практичні тренінги з акушерства і гінекології, медсестринства в акушерстві і гінекології

Викладач акушерства і гінекології Прижбило Ольга Миколаївна

 

Кандидат медичних наук, викладач акушерства і гінекології Герман Леся Василівна

 

Викладач акушерства і гінекології Васюк Юлія Володимирівна

 

Викладач акушерства та гінекології Іліка Олена Володимирівна

 

Практичні тренінги з внутрішньої медицини, медсестринства у внутрішній медицині

Викладач медсестринства у внутрішній медицині Бабій Юлія Євгенівна

 

Викладач внутрішньої медицини Бідна Іліана Василівна

 

Викладач внутрішньої медицини Підлісна Віталія Василівна

 

Викладач Піц Лариса Орестівна – голова циклової комісії сестринських та терапевтичих дисциплін

 

 

Викладач медсестринства у внутрішній медицині Стефанюк Євгенія Сергіївна

 

Практичні тренінги з педіатрії, медсестринства в педіатрії

Викладач педіатрії Баняс Тетяна Василівна

 

Викладач педіатрії Кравчук Наталія Дмитрівна

 

Викладач Тофан Галина Дмитрівна, голова циклової комісії педіатричних дисциплін

 

Викладач медсестринства в педіатрії Шендерюк Оксана Олегівна

 

Практичні тренінги з хірургії, медсестринства в хірургії

Викладач хірургії Лесик Тетяна Анатоліївна