#StandWithUkraine

Click to support
Публічна інформація « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

Публічна інформація

Матеріально-технічне забезпечення

Героїв Майдану, 58

Героїв Майдану, 60

Героїв Майдану, 60 (А)

Героїв Майдану, 60Б

Героїв Майдану, 60Д (гараж)

КНП Міська дитяча клінічна лікарня

КНП Чернівецький обласний перинатальний центр

Міська клінічна лікарня №1

Міська клінічна лікарня №3

ОКНП Буковинський клінічний онкологічний центр

ОКНП Буковинський клінічний онкологічний центр

ОКНП Чернівецька лікарня ШМД

ОКНП Чернівецька обласна клінічна лікарня

ОКНП Чернівецький обласний наркологічний диспансер

Текстильників, 1 

Текстильників, 1

Чорноморська, 2А (гуртожиток)

Відкрита зустріч. Усі бажаючі (крім гаранта та представників адміністраціі) можуть доєднатися до зустрічі

ID 47899  Чернівецький медичний фаховий коледж ОП «Сестринська справа 2»
Тема: Відкрита зустріч
Час: 9 березня, 2021 17.45-18.45
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81447524741?pwd=VTBuZllUN2l6aWlBNjZHR1VwQWt4dz09
Идентификатор конференции: 814 4752 4741
Код доступа: 2021

 

 

Акредитація ОПП Сестринська справа 2 бакалавр 2021

Заява на акредитацію 2021

Відомості про самооцінювання Сестринська справа 2021

Відомості про самооцінювання ОПП Сестринська справа 2 ступеня ВО БАКАЛАВР 2021

Наказ про призначення ЕГ

Програма акредитаційної експертизи 2021

ОПП Сестринська справа ступеня ВО БАКАЛАВР

Бібліотечні фонди

Навчально-методичне забезпечення ОП

Матеріально-технічне забезпечення ОП

Звіт ЕГ

Експертний висновок ГЕР

Рішення Національного агентства

Протидія корупції

47 Положення про запобігання та протидію корупції

71 Положення про тфункціонування телефонної лінії (телефон довіри)

46 Положення про порядок запобігання і врегулювання конфліктів інтересів у діяльності працівників

Акредитація ОПП Сестринська справа бакалавр

Відомості про самооцінювання ОПП Сестринська справа бакалавр

Наказ про акредитацію

Звіт ЕГ

Експертний висновок ГЕР

 

Публічна інформація

Доступ до публічної інформації

 

Чернівецький медичний фаховий коледж надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Положенням коледжу про надання публічної інформації.

Надання публічної інформації коледж здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:

Україна, 58001, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 60

тел/факс: +380372532214

електронна пошта: chern_medcollege@ukr.net

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Тимчасовий порядок проведення виробничої та переддипломної практики сестринська справа

Тимчасовий порядок проведення виробничої та переддипломної практики лікувальна справа

1 Положення про органiзацiю освiтнього процесу

2 Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності

3 Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу

4 Положення про гарантів освітніх програм

5 Положення про систему оцiнювання за ЕКТS

6 Положення про кафедру медсестринства

7 Положення про академічну мобільність студентів

8 Положення про порядок забезпечення академічної доброчесності

9 Положення про розгляд студентських звернень та скарг

10 Положення про опитування учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб

11 Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності

12 Положення про оцiнювання педагогiчних працiвникiв

13 Положення про порядок переведення, вiдрахування та поновлення здобувачiв освiти

14 Положення про органiзацiю самостiйноi роботи здобувачів освіти

15 Положення про порядок та умови вибору вибіркових дисциплін

16 Положення про стейкхолдерiв

17 Положення про надання публічної інформації

18 Положення про педагогічну раду

19 Положення про адміністративну раду

20 Положення про методичну раду

21 Положення про приймальну комісію

22 Положення про вiддiлення

23 Положення про відділення післядипломної освіти

24 Положення про навчальні та симуляційні кабінети

25 Положення про школу молодого викладача

26 Положення про наставництво

27 Положення про практичне навчання студентів

28 Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії

29 Положення про порядок вiдпрацювання студентами пропущених занять та незадовiльних оцiнок

30 Положення про особливості користування гуртожитком

31 Положення про студентське самоврядувння

32 Положення про науково-дослідну роботу студентів

33 Положення про бібліотеку

34 Положення про відділ кадрів

35 Положення про Вебсайт

36 Правила призначення і виплат стипендій

37 Порядок формування рейтингу успішності

38 Положення про преміювання та матеріальне заохочення працівників

39 Положення про професійну спілку

40 Положення про порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення осіб, які навчаються в ЧМФК

41 Положення про порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін

42 Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком

43 Положення про навчально-методичний кабiнет

44 Положення про порядок визначення результатів навчання отриманих у неформальній освіті

45Інструкція щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження ЄКТС організації освітнього процесу 

46 Положення про порядок запобігання і врегулювання конфліктів інтересів у діяльності працівників

47 Положення про запобігання та протидію корупції

49 Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників

57 Положення про методичне обєднання кураторів

56 Положення_про_куратора_академічної_групи_Нова_редакція

55 Положення про журнал обліку роботи студентів академічної групи та викладачів

54 Положення про електронні освітні ресурси

53 Положення про державну підсумкову атестацію студетів

52 Положення про видання навчальної та навчально-методичної лiтератури

50 Положення про вимоги до матеріально-технічного забезпечення освітньо-професійних програм

55 Положення_та_Інструкція_про_ведення_електронного_журналу

58 Положення про міжнародну діяльність

59 Положення про навчально-методичне забезпечення освiтнього процесу

60 Положення про організацію факультативних занять

61 Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту

62 Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних та кваліфікаційних

63 Положення про пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв

64 Положення про підготовку та проведення відкритого заняття

65 Положення про порядок оцінювання знань здобувачів освіти

66 Положення про психологічну службу у системі освіти

67 Положення про сектор сприяння працевлаштування випускників

68 Положення про семестровий контроль і порядок проведення екзаменів і заліків за кредитно-модульною системою

69 Положення про тижні наук

70 Положення про функціонування ІТ-структури

71 Положення про функціонування телефонної лінії (телефон довіри)

72 Положення про циклову комісію

73 Положення щодо виявлення та запобігання академічного плагіату

74 Положення про академічну свободу учасників освітнього процесу

75 Політика формування та розвитку SOFT SKILLS

76 Положення пропорядок супроводу осіб з інвалідністю

77 Положення про організацію дистанційного навчання

78 Моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Методичні рекомендації

79 Положення_про_унормування_часу,_видів_роботи_педагогічних_працівників

80 Положення_про_освітні_програми_і_навчальні_плани

81 Положення_про_підготовчі_курси_в_Чернівецькому_медичному_фаховому

ЯКІСТЬ ОСВІТИ
НАУКА
ФІНАНСИ

Річний план закупівель на 2019 рік

Річний план закупівлі природного газу на 2020 рік

Річний план закупівлі електроенергії на 2020 рік

Кошторис на 2018 рік

Кошторис  на 2019 рік

Кошторис на  2020 рік

Плата за гуртожиток 2018

Прейскурант на платні послуги 2018

Прейскурант на платні послуги 2019

Типовий штатний розпис на 2018 рік (загальний фонд) станом на 01.01.2018

Типовий штатний розпис на 2018 рік (загальний фонд) станом на 01.09.2018

Типовий штатний розпис на 2018 рік (спеціальний фонд) станом на 01.01.2018

Типовий штатний розпис на 2018 рік (спеціальний фонд) станом на 01.09.2018

Типовий штатний розпис станом на 01.01.2019 р. (загальний фонд)

Типовий штатний розпис станом на 01.09 2019 р. (спеціальний фонд)

Типовий штатний розпис станом на 01.09.2019 р. (загальний фонд)

Типовий штатний розпис станом на 01.01 2019 р. (спеціальний фонд)

Типовий штатний розпис станом на 01.01.2020 р.(загальний фонд)

Типовий штатний розпис станом на 01.01.2020 р. (спеціальний фонд)

Річний план закупівель 2020

Звіт про фінансові результати за 2019 рік

Типовий штатний розпис на 2021р (Спеціальний фонд)

Типовий штатний розпис на 2021р (Загальний фонд)

Річний план закупівель на 2021 рік

Річний план закупівель без застосування закупівель на 2021 рік

Кошторис на 2021 рік КВКВ 0711102

Кошторис на 2021 рік КВКВ 0711101

Прейскурант

Кошторис

Кошторис на 2022 рік

Звіт про фінансовий результат 3а 2020 р.

Звіт про фінансовий результат 3а 2021 р.

Звіт про фінансовий результат 3а 2023 р.

Типовий штатний розпис на 2022р (Загальний фонд)

Типовий штатний розпис на 2022р (Спеціальний фонд)

Кошторис на 2023 рік

Типовий штатний розпис на 2023 рік загальний фонд

Типовий штатний розпис на 2023 рік спеціальний фонд

 
ОБҐРУНТУВАННЯ – Природний газ
 
ОБҐРУНТУВАННЯ – електрична енергія
 
UA-2023-09-07-008710-a-Природний газ
 
UA-2023-10-06-002949-a -Природний газ
 
UA-2023-11-23-006595-a-Електрична енергія
 
UA-2023-11-23-015997-a-Природний газ
 
UA-2023-12-20-023672-a-Електрична енергія
 
Типовий_штатний_розпис_станом_на_01_01_2024_загальний_фонд
 
Типовий_штатний_розпис_станом_на_01_01_2024_спеціальний_фонд
 
Кошторис 2024
ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ

Договір про співпрацю з Буковинським клінічним онкологічним центром

Договір про співпрацю з Департаментом охорони здоровя Чернівецької ОДА

Договір про співпрацю з Кам’янським медичним коледжем

Договір про співпрацю з Львівським медичним фаховим коледжем післядипломної освіти

Договір про співпрацю з Львівською медичною академією імені Андрея Крупинського

Договір про співпрацю з Медичним центром Шарабі

Договір про співпрацю з Рівненською медичною академією

Договір про співпрацю з Центром ПМСД Роша

Договір про співпрацю з Черкаською медичною академією

Договір про співпрацю з Чернівецьким обласним клінічним кардіологічним центром

Меморандум_про_співпрацю_з_Чернівецьким_обласним_Перинатальним_центром

Договір про співпрацю з Чернівецькою обласною клінічною лікарнею

Договір про співпрацю з ЧОГО Асоціація медичних сестер

Договір про співпрацю з Глибоцьким районним центром ПМСД

Договір про співпрацю з Вижницькою районною лікарнею

Договір про співпрацю з Чернівецьким обласним наркологічним диспансером

Угода про партнерську співпрацю з ЄВРОМЕД

Договір про співпрацю з Тбіліським ДМУ

Договір про спільну діяльність з Буковинським державним медичним університетом

Меморандум про співпрацю з державною установою ”Чернівецький ОЦКПХ МОЗ”

Договір про сівробітництво з Міжнародним фондом охорони здоров’я та навколишнього середовища ”Регіон Карпат”

Меморандум про артнерство з Кам’янець-Подільськимнаціональнальним університетом ім. І. Огієнка

Меморандум співпраці з ОКНП Чернівецький обласний центр екстренної медичної допомоги_та медицини катастроф

Меморандум_про_співпрацю_з_КП_Обласний_Центр_екстреної_медичної

Меморандум_про_співпрацю_з_Магальським_будинком_інтернатом

Меморандум_про_співпрацю_з_Чернівецьким_національним_університетом

ПЕДАГОГІЧНА РАДА
Педагогічна рада 2019-2020 н. р.

Протоколи педагогічної ради

Педагогічна рада 1 від 28.08.2019 року

Педагогічна рада 2 від 28.10.2019 року

Педагогічна рада 3 від 23.12.2019 року

Педагогічна рада 4 від 21.01.2020 року

Педагогічна рада 5 від 03.02.2020 року

Педагогічна рада 6 від 15.06.2020 року

Педагогічна рада 7 від 25.06.2020 року

Педагогічна рада 8 від 29.06.2020 року

 

Педагогічна рада 2020-2021 н. р.

Педагогічна рада 1 від 31.08.2020 року

Педагогічна рада 2 від 02.11.2020 року

Педагогічна рада 3 від 21.12.20 року

Педагогічна рада 4 від 29.01.21 року

Педагогічна рада 5 від 29.03.21 року

Педагогічна рада 6 від 22.06.21 року

Педагогічна рада 7 від 25.06. 2021 року

 

Педагогічна рада 2021-2022 н. р.

Педагогічна рада 1 від 31.08.21

Педагогічна рада 2 від 01.11.21

Педагогічна рада 3_від 29.12.21

Педагогічна рада 4 від 18.01.22

Педагогічна рада 5 від 28.02.22

Педагогічна рада 6 від 16.05.22

Педагогічна рада 7 від 21.06.22

Педагогічна рада 8 від 28.06.22

Педагогічна рада 2022-2023 н. р.

Педагогічна рада 1 від 31.08.22

Педагогічна рада 2 від 31.10.22

Педагогічна рада 3 від 26.12.22

Педагогічна рада 4 від 27.03.23

Педагогічна рада 6 від 29.06.23

 
Педагогічна рада 2023-2024 н. р.

Педагогічна рада 1 від 30.08.2023

 
 

Накази про виконання рішень педагогічної ради

1. Наказ про затвердження рішення Педагогічної ради від 27.06.2019

2. Наказ про затвердження рішення Педагогічної ради від 30.08.2019

3. Наказ про затвердження рішення Педагогічної ради від 04.02.2020

4. Наказ про затвердження рішення Педагогічної ради від 29.06.2020

5. Наказ про затвердження рішення Педагогічної ради від 31.08.2020

6. Наказ про затвердження рішення Педагогічної ради від 24.12.2020

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОПОВІДЕЙ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЛОЩІ ПРИМІЩЕНЬ КОЛЕДЖУ
АКТ ОЦІНКИ ОБ'ЄКТА ЯК НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ

Сертифікати