#StandWithUkraine

Click to support
Екзаменаційна сесія на ОПП “Лікувальна справа” триває « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

Екзаменаційна сесія на ОПП “Лікувальна справа” триває

02.05.2022

Освітній процес у Чернівецькому медичному фаховому коледжі, незважаючи на виклики сьогодення, які постали перед освітянами та здобувачами освіти, триває відповідно до затверджених навчальних планів та графіку освітнього процесу.
29 квітня та 01 травня 2022 року, згідно з розкладом, викладачами циклової комісії медсестринських та терапевтичних дисциплін проведені перевідні семестрові екзамени зі здобувачами освіти спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» з освітньої компоненти «внутрішня медицина» із застосуванням технологій дистанційного навчання.
Здобувачі освіти давали відповіді на питання екзаменаційних білетів: вирішували ситуаційні задачі та практичні завдання, зокрема з невідкладної медичної допомоги, адаптовані до умов військового стану.
Усі студенти успішно склали семестровий екзамен, продемонстрували високий рівень теоретичних знань та практичної підготовки, на достатньому рівні оволоділи професійними компетентностями з освітньої компоненти «внутрішня медицина».