#StandWithUkraine

Click to support
Якість освіти « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

Якість освіти

Система внутрішнього забезпечення якості  освітньої діяльності та якості вищої освіти Чернівецького медичного фахового коледж базується на основі вимог Законів України «Про освіту» , «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та Стандартів і рекомендацій забезпечення якості у європейському просторі вищої освіти (ESG 2015).

На сьогоднішній день в коледжі сформована внутрішня нормативна база системи якості, що включає: Концепцію діяльності Чернівецького медичного фахового коледжу щодо підготовки здобувачів освітньо-професійного рівня фахового молодшого бакалавра, Концепція діяльності Чернівецького медичного фахового коледжу щодо підготовки здобувачів вищої освіти бакалавра, Положення про організацію освітнього процесу,  Кодекс честі коледжанської спільноти.

Ключовими документами, що визначають інституційну основу та регламентують процеси забезпечення якості є Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти та Моніторинг системи внутрішнього  забезпечення якості  освіти.

Інституційна структура забезпечення якості охоплює 5 рівнів.

Політика забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Моніторинг якості освітньої діяльності Рада із забезпечення якості освіти Опитування стейкхолдерів