ІІ Медичне відділення

 

«Ти можеш!» – повинен нагадувати викладач студентові.

«Він може!» – повинен нагадувати колектив.

«Я можу!» – повинен повірити в себе студент.

 

Друге медичне відділення у 2021/2022 н.р. реалізує освітньо-професійні програми «Сестринська справа» та «Лікувальна справа» спеціальності Медсестринство фахової передвищої та вищої освіти.

Очолює відділення викладач вищої кваліфікаційної категорії Галина Петрівна Савчук. 

Фокус діяльності відділення:

 • Освітня діяльність, спрямованна на розвиток загальних та формування професійних компетентностей ;
 • Якісна практична підготовка на базі симуляційних та тренінгових кабінетів;
 • Створення ефективного середовища для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів;
 • Застосування інноваційних методів навчання та викладання;
 • Забезпечення безпечного освітнього середовища;
 • Студентоцентрований підхід;
 • Розвиток соціальних навичок (Soft skills);
 • Популяризація академічної доброчесності;
 • Розвиток соціального партнерства із стейкхолдерами;
 • Волонтерська діяльність;
 • Співпраця із закладами освіти м. Чернівці та України;
 • Практична підготовка на базі закладів охорони здоров’я м. Чернівці та області;
 • Інноваційний веб-простір: веб-сайт коледжу, електронна пошта, облікові записи у Instagram, Facebook, YuoTube, освітній контент МOODLE, віртуальні кабінети Google Meet, безпровідна мережа передачі даних Wi-Fi.

Контактна інформація:

Поштова адреса: 58000, м.Чернівці, вул. Текстильників 1А.

Контактний телефон: +38(095) 605 32 70

E-mail: chern_medсollege@ukr.net

Instagram: https://www.instagram.com/medkol.cv/

Facebook: https://www.facebook.com/medkol.cv/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCUgbSuP65BbaQsOLgc0xRDg/featured