Кураторство

    Кураторство у коледжі розвивається різновекторно, орієнтуючись на Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої та фахової передвищої освіти.

Діяльність кураторства передбачає, що куратор виконує функції координатора навчально-виховних дій здобувача освіти, здійснює культурно-виховний супровід становлення його як особистості та є ключовою фігурою в освітньому середовищі групи.