#StandWithUkraine

Click to support
ЛЕКЦІЙНЕ ОНЛАЙН ЗАНЯТТЯ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОКР-1 РІВНЕНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

ЛЕКЦІЙНЕ ОНЛАЙН ЗАНЯТТЯ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОКР-1 РІВНЕНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ

10.02.2021

  З метою академічної мобільності викладачів кафедри медсестринства Чернівецького медичного фахового коледжу 9 лютого 2021 року викладач Стефанюк Є.С. провела в онлайн режимі лекційне заняття з використанням дистанційних технологій на платформі Google Meet зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Рівненської медичної академії з навчальної дисципліни  «Невідкладні стани в медсестринській практиці». Необхідність введення  такої дисципліни зумовлена вимогами часу та пропозицією зовнішніх стейкголдерів.

        Метою вивчення дисципліни є поглиблення професійних компетентностей, підвищення ролі медичних сестер-бакалаврів у наданні невідкладної медичної допомоги.

        Тема заняття: Медсестринський процес при невідкладних станах в практичній діяльності медичної сестри бакалавра. Реанімаційні заходи. Медсестринський процес при нещасних випадках, екзогенних фізичних ураженнях, укусах отруйних тварин і комах.

        Мета заняття: систематизація та поглиблення знань щодо проведення медсестринського процесу при наданні долікарської допомоги при невідкладних станах.