адреса Вул. Героїв майдану, 60

Методична робота чернівецького медичного коледжу

У сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система науково-методичної роботи. Вона ґрунтується на системних нововведеннях мети, змісту освіти, технологій, організації освітнього процесу.

Методична робота в коледжі – це показник сучасності навчального закладу. Вона є складовою частиною освітньо-виховного процесу.

Основною метою організації методичної роботи є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу

У своїй діяльності керуємося такими принципами:

− відповідність системи роботи коледжу соціальному замовленню суспільства і держави в умовах національних перетворень;

− науковість методичної роботи;

− системність методичної роботи;

− комплексний характер методичної роботи (єдність і взаємозв’язок всіх сторін і напрямів діяльності щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з питань методики, дидактики, теорії виховання, педагогічної етики та розвитку загальної культури тощо);

− системність, послідовність, наступність, безперервність, всебічне охоплення педагогів різними формами методичної роботи протягом навчального року, утвердження методичної роботи як частини системи безперервної освіти;

− творчий характер методичної роботи, максимальна активізація діяльності педагогів.

У 2018/2019 н.р. Чернівецький медичний коледж БДМУ продовжує працювати над наступною методичною проблемою: «Визначення шляхів формування професійних компетенцій майбутніх молодших медичних спеціалістів з метою підвищення якості освіти та формування професійної культури»

Організовують методичну роботу у коледжі заступник директора з навчальної роботи, кандидат медичних наук Тетяна Бойчук та базовий методист Людмила Авдіковська.

Структура методичної роботи у Чернівецькому медичному коледжі БДМУ

Освітній процес у Чернівецькому медичному коледжі БДМУ забезпечує 109 штатних викладачів, з них: кандидатів наук – 11, «викладачів-методистів» – 43; спеціалістів «вищої категорії» – 47; спеціалістів І категорії – 28; спеціалістів ІІ категорії – 21, спеціалістів – 3.

Викладачі коледжу постійно беруть участь у:

− регіональних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях

− складі жюрі обласних етапів предметних олімпіад із загальноосвітніх дисциплін серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Чернівецької області

− складі жюрі конкурсів професійної майстерності «Краща медична сестра» серед медичних коледжів Буковини та серед медичних сестер лікувально-профілактичних закладів Чернівецької області «Ескулап-професіонал»

− складі журі конкурсів фахової майстерності «Вчитель року»

− майстер-класах для викладачів ВНЗ І-ІІ р.а.

Педагогічний колектив коледжу працює над наповненням та оновленням методичного забезпечення занять, доповнює та створює матеріали поточного й підсумкового контролю знань та вмінь у формі проблемних питань, ситуаційних задач, завдань тестового різнорівневого контролю тощо.

У Чернівецькому медичному коледжі налагоджено та підключено до локальної та глобальної мереж навчальний сервер дистанційного навчання, створено Web-портал дистанційного навчання на базі середовища Moodle (вільної системи управління контентом), у якому викладачі створили та розмістили електронні навчально-методичні матеріали й засоби контролю у різних форматах: презентації, відеофільми, навчальні посібники, тестові завдання до підготовки ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок М».