#StandWithUkraine

Click to support
Методична робота « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

Методична робота

У сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система науково-методичної роботи. Вона ґрунтується на системних нововведеннях мети, змісту освіти, технологій, організації освітнього процесу.

Методична робота в коледжі – це показник сучасності  закладу освіти. Вона є складовою частиною освітньо-виховного процесу.

Основною метою організації методичної роботи є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу.

У своїй діяльності керуємося такими принципами:

− відповідність системи роботи коледжу соціальному замовленню суспільства і держави в умовах національних перетворень;

− науковість методичної роботи;

− системність методичної роботи;

− комплексний характер методичної роботи (єдність і взаємозв’язок всіх сторін і напрямів діяльності щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з питань методики, дидактики, теорії виховання, педагогічної етики та розвитку загальної культури тощо);

− системність, послідовність, наступність, безперервність, всебічне охоплення педагогів різними формами методичної роботи протягом навчального року, утвердження методичної роботи як частини системи безперервної освіти;

− творчий характер методичної роботи, максимальна активізація діяльності педагогів.

У 2023/2024  н.р. Чернівецький медичний фаховий коледж  працює над наступною методичною проблемою: «Створення безпечного і комфортного освітнього середовища для впровадження компетентнісного підходу та інноваційних змін у фаховій передвищій та вищій освіті».

Організовують методичну роботу у коледжі заступник директора з навчальної роботи, кандидат медичних наук Тетяна Бойчук та методист  Людмила Авдіковська.

Структура методичної роботи в Чернівецькому медичному фаховому коледжі 

Освітній процес у Чернівецькому медичному фаховому коледжі у 2023/2024н.р. забезпечує 79 штатних викладачів, з них: кандидатів наук – 10, «викладачів-методистів» – 48; спеціалістів «вищої категорії» – 63; спеціалістів І категорії –12; спеціалістів ІІ категорії – 3, спеціалістів – 1.

Викладачі коледжу постійно беруть участь у:

− регіональних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях

− складі журі обласних етапів предметних олімпіад із загальноосвітніх дисциплін серед студентів закладів фахової передвищої освіти Чернівецької області

− складі журі конкурсів професійної майстерності «Краща медична сестра» серед медичних коледжів Буковини та серед медичних сестер лікувально-профілактичних закладів Чернівецької області «Ескулап-професіонал»

− складі журі конкурсів фахової майстерності «Вчитель року»

− майстер-класах для викладачів закладів фахової передвищої освіти

❤Викладачі коледжу проводять тренінги, майстер-класи, БПР для закладів освіти та охорони здоров’я Чернівецької області.❤

Педагогічний колектив коледжу працює над наповненням та оновленням методичного забезпечення занять, доповнює та створює матеріали поточного й підсумкового контролю знань та вмінь у формі проблемних питань, ситуаційних задач, завдань тестового різнорівневого контролю тощо.

У Чернівецькому медичному фаховому коледжі налагоджено та підключено до локальної та глобальної мереж навчальний сервер дистанційного навчання, створено Web-портал дистанційного навчання на базі середовища Moodle (вільної системи управління контентом), у якому викладачі створили та розмістили електронні навчально-методичні матеріали й засоби контролю в різних форматах: презентації, відеофільми, навчальні посібники, тестові завдання до підготовки ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок М».

 

 

 

 

Портфоліо викладачів

Рейтингова оцінка діяльності викладачів

 

Школа педагогічної майстерності