#StandWithUkraine

Click to support
Міжнародна співпраця « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

Міжнародна співпраця

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

 

Презентація академічна мобільність

 

За вагомий внесок у піднесення іміджу освіти і науки України Чернівецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету нагороджений дипломом громадської акції «Флагмани освіти і науки України» (2010, 2012 р., 2014 р.). Це свідчить про те, що коледж займає одне з провідних місць серед медичних закладів України.Аледля ефективного розвитку закладу вищої освіти необхідно розвивати міжнародне співробітництво, головною метою якого є формування позитивного міжнародного іміджу.

За останні роки коледж успішно співпрацює з вищими навчальними закладами, клінікамиСША (штат Юта), Франції, Австрії, Швейцарії, Грузії.

Міжнародне співробітництво Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету здійснюється в різних формах, як офіційно, від імені коледжу, так і по лінії окремих науковців, викладачів. Основними напрямками є: офіційні контакти між коледжем та іншими установами, проведення конференцій з міжнародною участю та участь у наукових форумах за кордоном, стажування викладачів та студентів у закордонних установах.

Останніми роками партнерськими та діловими стали стосунки коледжу із психіатричною клінікою містечка Мюнстерлінген кантону Тургау Швейцарії. Під час перебування у 2008 році в Чернівцях головний лікар клініки пан Герхард Дамман разом зі своїми колегами відвідали наш коледж, детально ознайомилися з підготовкою медичних сестер та запропонували стажування на базі їхньої клініки.

У 2009 році з метою обміну досвідом Олександр Федорович Кулик відвідав швейцарську клініку, де відбулися численні зустрічі з лікарями, середнім медичнимперсоналом, на яких зарубіжні колеги жваво цікавилися питаннями підготовки спеціалістів в медичних коледжах України, організацією надання медичної допомоги  населенню у нашій країні.

Співпраця продовжується… Влітку 2010 року Регула Люті – директор клініки з питань медсестринства – надзвичайно активна, цілеспрямована жінка, фахівець своєї справи, знана серед психіатричної спільноти в Європі разом з МаргрітШох − координатором клініки з питань перепідготовки медичних сестер, відвідали наш коледж, зустрілися з медичними сестрами Чернівецької обласної психіатричної лікарні. Під час зустрічі було вирішено питання щодо їх стажування у Швейцарії.

У березні, жовтні 2011 року медичний коледж відвідала делегація психіатричної клініки м. Мюнстерлінген (кантон Тургау, Швейцарія). У планах подальшої співпраці чернівчан та швейцарців – проведення курсів спеціалізації для медичних сестер психіатричної клініки з метою підвищення рівня професійної майстерності до загальноєвропейського рівня.

Міжнародні зв’язки з іноземними закладами підтримують викладачіколеджу таких дисциплін, а саме:

 • основ екології та профілактичної медицини з Інститутом громадського здоров’я м. Ясси (Румунія)
 • терапевтичних, медсестринських, вузьких дисциплін – Кишинівським Національним медичним коледжем (Молдова) з 2010 року
 • анатомії, дерматовенерології– Гродненським державним медичним університетом (Гродно, Білорусь)
 • медсестринських дисциплін, акушерства та гінекології – Університетом штату Юта м. СолтЛейк Сіті.

На тлі започаткованого стрімкого піднесення суспільного інтересу до розвитку міжнародних зв’язків все більшого резонансу набуває обмін досвідом із провідними медичними науково-освітніми центрами, лікувально-профілактичними закладами близького та далекого зарубіжжя.

Міжнародна співпраця охоплює широкий спектр проблем медичної науки і соціально-трудової сфери. Вона займає важливе місце в загальній системі міжнародних відносин Чернівецького медичного коледжу БДМУ, основними напрямками роботи якого є:

 • налагодження контактів із закордонними навчальними та науково-дослідними медичними закладами
 • участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами і науково-педагогічними працівниками
 • участь у міжнародних освітніх та наукових програмах
 • участь в організації міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів.

З метою покращення ділових стосунків з іншими зарубіжними колегами викладачі коледжубрали активну участь в роботі ІІ з’їзду Асоціації медичних сестер Молдови у м. Кишинів «Концепція розвитку медсестринства в Молдові» (2009 рік). У рамках програми делегати ознайомилися з системою підготовки медичних сестер у навчальних закладах Молдови, відвідали Кишинівський національний медичний коледж. Міжнародна співпраця щорічно розширюється й набуває якісно нових обертів.

Коледж відвідали:

 • 04.2016 року представники Тбіліського державного медичного університету: начальник відділу міжнародних зв’язків – ДавідДелібашвілі, декан факультету навчання іноземних студентів – ДавідТопурія
 • 27 червня 2017 року – Європейської Фундації розвитку медицини й освіти ЄВРОМЕД з метою співпраці та подальшого стажування випускників коледжу в Польщі.

Протягом 2015-2017 років Чернівецький медичний коледж БДМУ уклав:

 • договір про співпрацю з Тбіліським державним медичним університетом (Грузія, від 01.09.2015)
 • угоду про партнерську співпрацю з Європейською Фундацією розвитку медицини й освіти ЄВРОМЕД (Польща, від 09.02.2017).

Спілкування з іноземними колегами стало важливим елементом поліпшення якості медичної освіти та підвищення репутації Чернівецького медичного коледжу БДМУв міжнародному співтоваристві.

 

 

За останні роки коледж успішно співпрацює з вищими навчальними закладами, клінікамиСША (штат Юта), Франції, Австрії, Швейцарії.

Міжнародне співробітництво Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету здійснюється в різних формах, як офіційно, від імені коледжу, так і по лінії окремих науковців, викладачів. Основними напрямками є: офіційні контакти між коледжем та іншими установами, проведення конференцій з міжнародною участю та участь у наукових форумах за кордоном, стажування викладачів та студентів у закордонних установах.

Останніми роками партнерськими та діловими стали стосунки коледжу із психіатричною клінікою містечка Мюнстерлінген кантону Тургау Швейцарії.

Викладачіоснов екології та профілактичної медицини підтримують міжнародні зв’язки з Інститутом громадського здоров’я м. Ясси (Румунія),  циклових комісій терапевтичних, медсестринських, вузьких дисциплін – з Кишинівським Національним медичним коледжем (Молдова); анатомії –  Гродненським державним медичним університетом (Гродно, Білорусь); акушерства та гінекології– Університетом штату Юта м. СолтЛейк Сіті.

Протягом 2015-2017 років Чернівецький медичний коледж БДМУ уклав:

 • договір про співпрацю з Тбіліським державним медичним університетом (Грузія, від 01.09.2015)
 • угоду про партнерську співпрацю з Європейською Фундацією розвитку медицини й освіти ЄВРОМЕД (Польща, від 09.02.2017)

Спілкування з іноземними колегами стало важливим елементом поліпшення якості медичної освіти та підвищення репутації Чернівецького медичного коледжу БДМУв міжнародному співтоваристві.

Отже, технологічні вимоги Чернівецького медичного коледжу БДМУ щодо забезпечення започаткування освітньої діяльності за освітнім рівнем бакалавр галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 223 Медсестринство відповідають Додатку 5 до Ліцензійних умов ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпеченняосвітньої діяльності у сфері вищої освіти.