#StandWithUkraine

Click to support
Загальні відомості « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

Загальні відомості

Здійснення післядипломної підготовки у Чернівецькому медичному  фаховому коледжі продиктована необхідністю своєчасного підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів Чернівецької області та міста Чернівців. Професійна діяльність таких молодших спеціалістів потребує обов’язкової перепідготовки не рідше 1 разу на 5 років.

З  2015 року у коледжі функціонує відділення післядипломної освіти з розширення профілю (підвищення кваліфікації) та спеціалізації молодших медичних спеціалістів, яке було створене відповідно до наказу Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації від 25.12.2014 р. №379 «Про створення відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів».

Освітній  процес на відділенні післядипломної освіти здійснюється в двох навчальних корпусах медичного коледжу та базових закладах охорони здоров’я м. Чернівців, визначеними наказом Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації.

На відділенні післядипломної освіти для забезпечення освітнього процесу використовують сучасні інноваційні технології навчання, орієнтовані на вдосконалення професійної підготовки фахівця шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок та інших компетентностей. Створені  умови для проведення освітньої діяльності на належному рівні  за рахунок оптимізації методики та змісту навчання, виконання в повному обсязі навчальних програм, вимогливості та об’єктивності оцінювання знань, постійного покращання матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

У коледжі впроваджено проведення курсів тематичного удосконалення: 

  •   “Надання першої домедичної допомоги при кровотечах та травмах, проведення реанімаційних заходів за системою BLS”;
  •   “Проведення оглядів водіїв транспортних засобів з метою виявлення алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції”;
  •     “Тренінг для водіїв з надання першої домедичної допомоги потерпілим у ДТП”;
  •     “Медсестринський супровід дітей та дорослих з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги”;

        У  вересні 2022 року Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України надала дозвіл Чернівецькому медичному фаховому коледжу на навчання і перевірку знань з питань радіаційної безпеки за програмою тематичного удосконалення «Радіаційна безпека при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медицині» відповідно до вимог наказу Держатомрегулювання №143 від 02.10.2014 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1549/26326 від 02.12.2014 р. «Про затвердження Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії». Відповідно у 2023 році започатковано проведення тематичного вдосконалення:

  • «Радіаційна безпека при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медицині» для контингенту слухачів «Рентгенлаборанти, сестри медичні закладів охорони здоров’я». 

     Основні завдання роботи:

  1. задоволення потреб закладів охорони здоров’я, установ та організацій м. Чернівців та Чернівецької області в підвищенні кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою;
  2. забезпечення оптимальної періодичності навчання з урахуванням встановленого порядку атестації фахівців;
  3. участь у проведенні моніторингу для визначення потреб та перспектив післядипломної освіти молодших спеціалістів з медичною освітою в Чернівецької області.

 

 

 

 

 Іван Орестович Вишньовський

Завідувач відділення,

викладач вищої кваліфікаційної категорії,

викладач-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Василівна Марчук

методист відділення післядипломної освіти,

магістр  медсестринства,

викладач першої кваліфікаційної категорії

  •