Про реєстрацію на курси підвищення кваліфікації

Форма онлайн реєстрації на курси

Реєстрація слухачів

Дирекція  Чернівецького медичного фахового коледжу повідомляє, що відповідно до Тимчасового порядку організації освітнього процесу в умовах карантину реєстрація слухачів на цикли післядипломного навчання  проводиться виключно  Online у терміни визначені Календарним планом на 2021р.

Слухачі циклів спеціалізацій та удосконалення будуть навчатись за змішаною (очно-дистанційною) формою.

Про дати проведення очних занять слухачі будуть попереджені у перший день на початку навчання. 

     Паперовий варіант документів для реєстрації слухачі ОБОВ’ЯЗКОВО повинні здати в 10-ти денний термін від початку навчання на відділення ПДО.

Для реєстрації слухачі курсів повинні підготувати наступні документи:    

  1. Путівка, видана Чернівецьким медичним фаховим  коледжем, заповнена та завірена печаткою закладу,
  2. Копія Диплому про закінчення ВНЗ
  3. Копія Паспорту (1 сторінка)
  4. Копія свідоцтва про шлюб (якщо диплом виданий на інше прізвище).
  5. Витяг з наказу (про направлення на курси підвищення кваліфікації)
  6. Ксерокопія квитанції про сплату коштів за навчання (для приватних установ)

* За вимогою відділення ПДО – Копія трудової книжки