ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2021

♦  Правила прийому на навчання до Чернівецького медичного фахового коледжу для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр у 2021 році

 

ДОДАТОК 1

Таблиця переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200

ДОДАТОК 2

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі базової та повної загальної середньої освіти

 

♦  Правила прийому на навчання до Чернівецького медичного фахового коледжу для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» у 2021 році

 

ДОДАТОК 1

⇒ Перелік споріднених спеціальностей для вступу на навчання на небюджетну конкурсну пропозицію на перший курс осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» термінами навчання 10 місяців обсягом 60 кредитів та 1 рік 10 місяців обсягом 120 кредитів

ДОДАТОК 2

⇒ Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на небюджетні конкурсні пропозиції

ДОДАТОК 3

⇒ Таблиця переведення середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста, обрахованого за 12-бальною шкалою в шкалу 100-200