#StandWithUkraine

Click to support
ПРО ПРОФЕСІЮ “ФЕЛЬДШЕР” « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

ПРО ПРОФЕСІЮ “ФЕЛЬДШЕР”

Фельдшер – це найбільш ерудований медичний працівник з базовою медичною освітою, який володіє сучасними знаннями медицини. Фахівець екстракласу нової формації, який може самостійно здійснювати компетентну діагностику та надавати всю необхідну долікарську допомогу.  Близько 90% фельдшерів раніше працювали замість терапевтів, наприклад у сільських місцевостях або невеликих містах. Вони мали право поставити діагноз пацієнту та призначити лікування, також могли виписувати лікарняні листки та рецепти.

У нашому коледжі підготовка фельдшерів здійснюється за освітньо-професійною програмою «Лікувальна справа» на основі базової (9 кл.) та повної (11 кл.) загальної середньої освіти.

 

Завдання та обов’язки фельдшера:

 • Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я, організацію долікарської допомоги дорослому та дитячому населенню.
 • Проводить загальне і клінічне обстеження хворих.
 • Здійснює постановку попереднього діагнозу щодо гострих та хронічних захворювань органів та систем людини.
 • Надає відповідну медичну допомогу.
 • Асистує під час операцій та інструментальних обстежень.
 • Володіє основами діагностики вагітності, визначає її строки, проводить обстеження вагітної, приймає нормальні пологи, обстежує новонародженого.
 • Надає невідкладну медичну допомогу при травматичних пошкодженнях, кровотечах, колапсі, судомах, коматозних і термінальних станах, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.
 • Володіє прийомами реанімації та достатнім обсягом медичних маніпуляцій.
 • Проводить забір, доставку та зберігання зібраного матеріалу для бактеріологічного дослідження.
 • Здійснює протиепідемічні заходи в осередку інфекції. Проводить санітарно-освітню роботу серед населення щодо здорового способу життя, планування сім’ї та охорони навколишнього середовища.
 • Веде медичну документацію.
 • Дотримується принципів медичної деонтології.
 • Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Фельдшер  повинен знати:

 • чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я; основи права в медицині;
 • права, обов’язки та відповідальність фельдшера; міжнародну класифікацію хвороб;
 • основи терапії, педіатрії, хірургії, акушерства, інфекційних захворювань, травматології, урології тощо;
 • етіологію та патогенез найбільш поширених захворювань, методи їх діагностики та принципи лікування;
 • організацію акушерсько-гінекологічної допомоги, механізм нормальних та патологічних пологів;
 • основи експертизи працездатності населення;
 • профілактику промислового травматизму;
 • принципи санітарно-протиепідемічного і лікувально-охоронного режиму;
 • фармакологічну дію найбільш поширених лікарських речовин, їх сумісність, дозування, методи введення;
 • методи забору, доставки, зберігання матеріалу для лабораторних досліджень;
 • сучасну медичну апаратуру фізіотерапевтичного кабінету та кабінету функціональної діагностики;
 • правила безпеки під час користування медичною апаратурою, медичним інструментарієм і обладнанням;
 • правила оформлення медичної документації;
 • сучасну літературу за фахом.

 

Перспективи працевлаштування

Після закінчення коледжу фельдшер може працювати на посадах  сестри медичної та медичного асистента (фельдшера) в:

 • поліклініці
 • лікарні
 • амбулаторії
 • санаторії
 • профілакторії
 • диспансері
 • фельдшерсько-акушерському пункті
 • станції швидкої медичної допомоги
 • здоровпунктах освітніх закладів та промислових підприємств
 • оздоровчих  та  реабілітаційних центрах
 • пологових будинках

 

Квалiфiкацiйнi вимоги

Фельдшер: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”. Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи.