#StandWithUkraine

Click to support
ПРО ПРОФЕСІЮ “СЕСТРА МЕДИЧНА” « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

ПРО ПРОФЕСІЮ “СЕСТРА МЕДИЧНА”

Сестра медична–  це висококваліфікований помічник лікаря на 

всіх ділянках його роботи. Це сучасний фахівець, який не тільки якісно забезпечує належний догляд за пацієнтами, а й відповідає за профілактику захворювань, зміцнення здоров’я пацієнта та  надання йому психологічної допомоги і підтримки.

У нашому коледжі здійснюється підготовка сестер медичних за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа»:

 • освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр” на основі базової (9 кл.) та повної (11 кл.) загальної середньої освіти
 • ступеня вищої освіти “бакалавр” на основі ОКР «молодший спеціаліст»/ освітнього ступеня «молодший бакалавр»/освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» галузі 22 Охорона здоров’я

 

Завдання та обов’язки  сестри медичної

 • Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я
 • Здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря
 • Проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури
 • Застосовує лікарські засоби для зовнішнього, ентерального і парентерального введення в організм пацієнта
 • Готує хворих до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження
 • Складає добові меню та виписує порційні вимоги, годує тяжкохворих
 • Виконує санітарну обробку хворого, готує і застосовує дезінфекційні розчини
 • Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утепленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах
 • Веде медичну документацію
 • Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення
 • Дотримується принципів медичної деонтології
 • Постійно удосконалює свій професійний рівень

Завдання та обов’язки  бакалаврів медсестринства:

 • Організовує на високому рівні клінічну медсестринську, профілактичну, реабілітаційну, інформаційно-просвітницьку, організаційно-управлінську діяльність
 • Забезпечує організацію роботи медсестринського персоналу відповідно до встановлених вимог та стандартів у сфері охорони здоров’я
 • Виконує процедури високої якості, працювати з високотехнологічним обладнанням
 • Вміє в умовах розвитку науки та сучасної медичної практики переглядати власні позиції, вибирати нові форми та методи роботи в галузі своєї професійної діяльності;
 • Володіє організаційними уміннями, уміннями необхідними для самоаналізу, саморозвитку своїх творчих можливостей, підвищення своєї кваліфікації та майстерності, працювати в команді;
 • Володіє здатністю до оперативного пошуку, обміну, аналізу інформацією в галузі практичного медсестринства

 

Сестра медична повинна знати:

 • чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я;
 • права, обов’язки та відповідальність сестри медичної;
 • нормальну та патологічну анатомію та фізіологію людини;
 • сучасні методи лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження, лікування хворих;
 • особливості спостереження і догляду за хворими в гарячці, з порушеннями стану органів дихання, кровообігу, травлення, сечових органів тощо;
 • маніпуляції у відповідності з профілем роботи;
 • фармакологічну дію найбільш поширених лікарських речовин, їх сумісність, дозування, методи введення;
 • методики дезінфекції та стерилізації інструментарію та перев’язувальних засобів;
 • організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів;
 • основні принципи лікувального харчування;
 • правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм та обладнанням;
 • правила оформлення медичної документації;
 • сучасну літературу за фахом.

 

Перспективи працевлаштування

Після закінчення коледжу сестра медична може працювати на посадах сестри медичної палатної, процедурної, операційної, фізіотерапевтичної,  патронажної, сестри медичної станції швидкої та невідкладної допомоги та сестри-анестезистки в:

 • поліклініках
 • лікарнях
 • амбулаторіях
 • санаторіях
 • профілакторіях
 • диспансерах
 • фельдшерсько-акушерських пунктах
 • станціях швидкої медичної допомоги
 • здоровпунктах освітніх закладів та промислових підприємств
 • оздоровчих  та  реабілітаційних центрах
 • пологових будинках

 

Квалiфiкацiйнi вимоги

Сестра медична: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Сестринська справа”, “Лікувальна справа” або “Акушерська справа”. Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи.