Робочі програми

Анатомія людини

Англійська мова за професійним спрямуванням

Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг

Інформаційні технології

Історія медицини та медсестринства

Клінічне медсестринсво в інфектології

Клінічне медсестринство в акушерстві та гінекології

Клінічне медсестринство в педіатрії

Клінічне медсестринство в хірургії

Клінічне медсестринство внутрішній медицині

Медична та соціальна реабілітація

Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження

Медичне та фармацевтичне товарознавство

Медсестринство в косметології

Медсестринство в онкології

Медсестринство у сімейній медицині

Медсестринська виробнича практика

Медсестринська переддипломна практика

Медсестринські теорії та процес

Менеджмент та лідерство

Методологія НДР

Мікробіологія

Невідкладні стани в медсестринській практиці

Німецька мова за професійним спрямуванням

Обстеження та оцінка стану здоровя людини

Основи педагогіки з методикою викладання

Основи профілактичної медицини

Патоморфологія та патофізіологія 2020

Правові основи охорони здоров’я

Психічне здоров’я. ПТСР

Психологія спілкування. Конфліктологія

Психологія в професійній діяльності

Синдромальна діагностикака

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фізіологія людини 2020

Філософія

Хоспісна та паліативна допомога

Ергономіка

2 Ергономіка