#StandWithUkraine

Click to support
Робочі програми « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

Робочі програми

Анатомія людини

Англійська мова за професійним спрямуванням

Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг

Інформаційні технології

Історія медицини та медсестринства

Клінічне медсестринсво в інфектології

Клінічне медсестринство в акушерстві та гінекології

Клінічне медсестринство в педіатрії

Клінічне медсестринство в хірургії

Клінічне медсестринство внутрішній медицині

Медична та соціальна реабілітація

Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження

Медичне та фармацевтичне товарознавство

Медсестринство в косметології

Медсестринство в онкології

Медсестринство у сімейній медицині

Медсестринська виробнича практика

Медсестринська переддипломна практика

Медсестринські теорії та процес

Менеджмент та лідерство

Методологія НДР

Мікробіологія

Невідкладні стани в медсестринській практиці

Німецька мова за професійним спрямуванням

Обстеження та оцінка стану здоровя людини

Основи педагогіки з методикою викладання

Основи профілактичної медицини

Патоморфологія та патофізіологія 2020

Правові основи охорони здоров’я

Психічне здоров’я. ПТСР

Психологія спілкування. Конфліктологія

Психологія в професійній діяльності

Синдромальна діагностикака

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фізіологія людини 2020

Філософія

Хоспісна та паліативна допомога

Ергономіка

2 Ергономіка