#StandWithUkraine

Click to support
РОБОТА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ВУЗЬКИХ ДИСЦИПЛІН ПІД ЧАС КАРАНТИНУ « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

РОБОТА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ВУЗЬКИХ ДИСЦИПЛІН ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

04.05.2020

Освітній процес на циклі вузьких дисциплін під час карантину проводиться у формі дистанційного навчання, дотримуючись навчальних програм, календарно-тематичних планів та згідно розкладу занять.

             В першу чергу тьютори удосконалили та забезпечили матеріалами дистанційного навчання освітню платформу Moodle. На цьому інтернет-ресурсі викладачі надають доступ до текстів лекцій зі своїх дисциплін, розміщують алгоритми практичних навичок, методичні вказівки до самостійної роботи, презентації, тестування, тощо. Також викладачі циклової комісії налагодили зв’язок зі студентами та почали здійснювати навчальний процес, використовуючи різні форми комунікації: Viber, Zoom, Skype, електронну пошту. Студенти готуються до занять, конспектуючи теми лекцій, в щоденниках записують алгоритми практичних навичок, виконують контрольні завдання, вирішують ситуаційні задачі та тести. Фотозвіти присилають викладачам на Viber, електронну пошту. Всі виконані завдання уважно перевіряються та оцінюються. Обговорення, освоєння та закріплення матеріалу з тем дисциплін здійснюється  на онлайн-конференціях.

            Одже, викладачі циклової комісії Кулик А.О.,  Несен Н.А., Манчуленко М.М., Мороз І.Д., Савчук Г.П., Скобун А.В., Українець Л.П., Ушакова К.Ю., використовуючи комп’ютерні та телекомунiкацiйні технологiї, забезпечили iнтерактивну взаємодiю зі студентами на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.