«Самостійна робота студента на навчальній практиці – шлях до формування професійних компетенцій»