#StandWithUkraine

Click to support
Студентська рада « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

Студентська рада

Студентське самоврядування в коледжі діє відповідно до Положення про студентське самоврядування  в Чернівецькому медичному фаховому коледжі (зі змінами). Дане Положення розроблене на підставі Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту»,  Положення про студентське самоврядування у закладах вищої та фахової передвищої освіти (зі змінами).

Студентське самоврядування в коледжі діє відповідно до Положення про студентське самоврядування в Чернівецькому медичному фаховому коледжі (зі змінами). Дане Положення розроблене на підставі Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Положення про студентське самоврядування у закладах вищої та фахової передвищої освіти (зі змінами). Самоврядування у Чернівецькому медичному фаховому коледжі є гарантованим державою правом студентів, самостійно або через виконавчий орган студентського самоврядування, Студентську раду (СР) коледжу, вирішувати питання з метою забезпечення реалізації, передбачених Законом України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» прав та обов’язків студентів, сприяння гармонійного розвитку їх особистості, формування навичок майбутнього організатора, керівника.

Вищим органом студентського самоврядування коледжу є Конференція, на якій:

 • ухвалюється Положення про студентське самоврядування коледжу, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;
 • формується і затверджується склад виконавчого органу студентського самоврядування – Студентської ради (кандидати в члени Студентської ради коледжу попередньо обираються на студентських конференціях відділень, з квотою 1 кандидат від 60 студентів) та обирається голова і його заступник, визначається термін їх повноважень;
 • СР є колегіальною і формується на засадах представництва від усіх органів студентського самоврядування нижчих рівнів;
 • спільно з первинною профспілковою організацією студентів визначається порядок обрання представників зі складу Студентів на Конференцію колективу коледжу, Педагогічної ради коледжу;
 • один раз на рік заслуховується звіт Голови СР і виноситься ухвала щодо діяльності СР;
 • розглядаються найважливіші питання життєдіяльності Студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.

Засідання Студентської ради проводяться щомісячно, де обговорюються питання організації та проведення дозвілля, форми співпраці з міським відділом у справах сім’ї та молоді, спортивно-масової роботи тощо.

Голова Студентської ради є членом приймальної комісії, Педагогічної ради, методичного об’єднання кураторів груп.

Таким чином, студентське самоврядування є засобом реалізації студентством своїх прав, обов’язків та ініціатив через прийняття рішень та їх впровадження за допомогою власних ресурсів у сфері, що визнається адміністрацією коледжу та у співпраці з нею. Завдяки студентським ініціативам визначаються нові напрямки розвитку позанавчальної діяльності, вдосконалюється освітній процес.

Студентська рада Коледжу (Студрада) – команда ініціативних, креативних, творчих та самовідданих студентів, які працюють задля цікавого дозвілля, налагодження побутових умов в гуртожитку, пропаганди здорового способу життя серед всієї студентської молоді.

А найголовніше – це саме ті представники студентського самоврядування, які готові витрачати свій вільний час на те, щоб захищати права та інтереси студентів, звертатися з пропозиціями, та клопотаннями від імені молоді до адміністрації Коледжу допомагати вирішувати будь-які проблеми та труднощі, підтримувати, заохочувати та запалювати серця тих, хто прагне до творчого самовираження, удосконалення себе і створення яскравого світу навколо!

 

КОМІСІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ

Робочими органами студентського самоврядування в коледжі є комісії. Роботу кожної організовує і контролює відповідний голова комісії. Голів комісій призначає та звільняє голова студентської ради. Членом комісії може бути будь-який студент коледжу, який виявив бажання та подав заяву до голови відповідного сектору.

 

Для забезпечення виконання завдань студентського самоврядування створені комісії::

 

 • науково-дослідна
 • соціальна
 • інформаційна
 • культури та дозвілля

 

 Науково-дослідна комісія

 

 • підтримує зв’язки зі старостами, студентами та заступником директора з навчально-виховної роботи з метою вдосконалення освітнього процесу;
 • забезпечує вирішення на рівні керівництва коледжу навчальних питань конфліктного характеру між студентами та викладачами;
 • ініціює та допомагає в організації студентських наукових конференцій;
 • акумулює та поширює інформацію щодо студентських наукових конференцій та проводить заходи по залученню студентів до участі в наукових гуртках та конференціях як в коледжі, так і за його межами;
 • збирає інформацію щодо проблем у навчальному процесі, якості проведення занять;
 • забезпечує контроль відвідування занять студентами;
 • вносить свої пропозиції до керівництва коледжу щодо підвищення ефективності освітнього процесу, вдосконалення розкладу занять.

 

 Соціальна комісія:

 

 • забезпечує створення сприятливих умов для реалізації соціальних прав студентів;
 • підтримує зв’язки з органами державної та місцевої влади, молодіжними та громадськими організаціями;
 • співпрацює з Чернівецькою обласною організацією Товариства Червоного Хреста та Благодійною організацією «Буковинська мрія» за проєктом Благодійного фонду «Я майбутнє України»
 • участь у благодійних акціях

 

 Інформаційна комісія:

 

 • акумулює та поширює інформацію про функціонування студентського самоврядування в коледжі, використовуючи інформаційні стенди, Інтернет ресурси тощо;
 • ініціює та проводить із залученням спеціалістів дослідження в студентському середовищі;
 • забезпечує розробку та виготовлення стендів, листівок, буклетів,
 • висвітлює інформацію проведених заходів на сайті коледжу, соцмережах.

 

 Комісія культури та дозвілля:

 

 • вивчає потреби та побажання студентів щодо культурно-масових заходів (концерти, вечори, дискотеки, походи тощо);
 • вносить пропозиції та проводить заходи з метою заохочення студентів до участі у культурно-масовій та виховній роботі;
 • ініціює та   проводить   загальноколеджні   заходи   культурно-масового характеру;
 • надає пропозиції керівництву коледжу та заступнику директора з навчально-виховної роботи щодо створення, скасування, або зміни напрямків діяльності гуртків.

 

Голова студентської ради – Тимофій ПІСЬМЕННИЙ

Комунікабельний, добрий та відкритий до всього нового, веде активну пропаганду здорового способу життя.

tymifij2002@gmail.com

+380990429590

 

 

 

 

Голова студентської ради І медичного відділення 

(I заступник голови СР) –

Олексій КАЛАНЧА

Відповідальний, комунікабельний, доброзичливий, здатний працювати в команді

+380664421817

 

 

 

Голова студентської ради ІІ медичного відділення

(II заступник голови СР) – Аріна БАБИН 

Справжній енерджайзер команди. Завжди сповнена сил та енергії для нових завдань та цілей.

+380993880435

 

 

Голова соціального комісіїСофія МАКОВІЙ

Ініціативна, прагне зробити різнобарвним, науковим та насиченим життя всіх студентів коледжу.

sofiamakovi@gmail.com

+38066078002

 

 

 

 

Голова науково-дослідницького комісії – Марія КАБАН

Креативна та рішуча. Завжди доводить поставлені завдання до ідеального виконання.

+380992403114

 

 

Заступник голови студентської ради з питань вищої освіти – Людмила КИРИЯК

Справжній енерджайзер команди. Завжди сповнена сил та енергії для нових завдань та цілей.

kyryiak2017@gmail.com

+380953659302

 

 

 

Голова інформаційної комісії – Анастасія ДРОБІНА

Комунікабельна, добра та відкрита до всього нового, веде активну пропаганду здорового способу життя.

+380993125091

 

 

 

 

Голова комісії культури та дозвілля – Ольга ТАЩУК

Природжена лідерка, йде по життю з посмішкою, палка прихильниця цікавого та змістовного студентського

життя.

+380953409812

 

 

Голова гуртожитку – Каріна БАБЕНЧУК

Життєрадісна, відповідальна та впевнена в собі. Каріна вважає що перешкоди – це мотивація для досягнення своїх цілей. І тому вона ніколи не зупиняється на шляху до успіху.

kbabencuk261@gmail.com

+380965766416

 

 

 

Юрисконсульт студентської ради – Микита ОКАТЕНКО

Комунікабельний, завжди прийде на допомогу. Вважає що студенти мають дотримуватись всіх норм і правил, і прагне  їм в цьому допомогти

okatenko.nikita@gmail.com

+380502306326

 

 

 

 

Запрошуємо всіх до співпраці! З нами завжди цікаво!

studparlament.medkol@gmail.com