#StandWithUkraine

Click to support
Студентська рада « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

Студентська рада

Студентське самоврядування в коледжі діє відповідно до Положення про студентське самоврядування в Чернівецькому медичному фаховому коледжі (зі змінами). Дане Положення розроблене на підставі Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Положення про студентське самоврядування у закладах вищої та фахової передвищої освіти (зі змінами). Самоврядування у Чернівецькому медичному фаховому коледжі є гарантованим державою правом студентів, самостійно або через виконавчий орган студентського самоврядування, Студентську раду (СР) коледжу, вирішувати питання з метою забезпечення реалізації, передбачених Законом України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» прав та обов’язків студентів, сприяння гармонійного розвитку їх особистості, формування навичок майбутнього організатора, керівника.

Вищим органом студентського самоврядування коледжу є Конференція, на якій:

 • ухвалюється Положення про студентське самоврядування коледжу, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;
 • формується і затверджується склад виконавчого органу студентського самоврядування – Студентської ради (кандидати в члени Студентської ради коледжу попередньо обираються на студентських конференціях відділень, з квотою 1 кандидат від 60 студентів) та обирається голова і його заступник, визначається термін їх повноважень;
 • СР є колегіальною і формується на засадах представництва від усіх органів студентського самоврядування нижчих рівнів;
 • спільно з первинною профспілковою організацією студентів визначається порядок обрання представників зі складу Студентів на Конференцію колективу коледжу, Педагогічної ради коледжу;
 • один раз на рік заслуховується звіт Голови СР і виноситься ухвала щодо діяльності СР;
 • розглядаються найважливіші питання життєдіяльності Студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.

Засідання Студентської ради проводяться щомісячно, де обговорюються питання організації та проведення дозвілля, форми співпраці з міським відділом у справах сім’ї та молоді, спортивно-масової роботи тощо.

Голова Студентської ради є членом приймальної комісії, Педагогічної ради, методичного об’єднання кураторів груп.

Таким чином, студентське самоврядування є засобом реалізації студентством своїх прав, обов’язків та ініціатив через прийняття рішень та їх впровадження за допомогою власних ресурсів у сфері, що визнається адміністрацією коледжу та у співпраці з нею. Завдяки студентським ініціативам визначаються нові напрямки розвитку позанавчальної діяльності, вдосконалюється освітній процес.

Студентська рада Коледжу (Студрада) – команда ініціативних, креативних, творчих та самовідданих студентів, які працюють задля цікавого дозвілля, налагодження побутових умов в гуртожитку, пропаганди здорового способу життя серед всієї студентської молоді.

А найголовніше – це саме ті представники студентського самоврядування, які готові витрачати свій вільний час на те, щоб захищати права та інтереси студентів, звертатися з пропозиціями, та клопотаннями від імені молоді до адміністрації Коледжу допомагати вирішувати будь-які проблеми та труднощі, підтримувати, заохочувати та запалювати серця тих, хто прагне до творчого самовираження, удосконалення себе і створення яскравого світу навколо!

 

КОМІСІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ

Робочими органами студентського самоврядування в коледжі є комісії. Роботу кожної організовує і контролює відповідний голова комісії. Голів комісій призначає та звільняє голова студентської ради. Членом комісії може бути будь-який студент коледжу, який виявив бажання та подав заяву до голови відповідного сектору.

 

Для забезпечення виконання завдань студентського самоврядування створені комісії::

 

 • навчальна
 • соціальна
 • iнформації та іміджевої політики
 • культури та дозвілля

 

Навчальна комісія:

 

 • підтримує зв’язки зі старостами, студентами та заступником директора з навчально-виховної роботи з метою вдосконалення освітнього процесу;
 • забезпечує вирішення на рівні керівництва коледжу навчальних питань конфліктного характеру між студентами та викладачами;
 • ініціює та допомагає в організації студентських наукових конференцій;
 • акумулює та поширює інформацію щодо студентських наукових конференцій та проводить заходи по залученню студентів до участі в наукових гуртках та конференціях як в коледжі, так і за його межами;
 • збирає інформацію щодо проблем у навчальному процесі, якості проведення занять;
 • забезпечує контроль відвідування занять студентами;
 • вносить свої пропозиції до керівництва коледжу щодо підвищення ефективності освітнього процесу, вдосконалення розкладу занять.

 

Соціальна комісія:

 

 • забезпечує створення сприятливих умов для реалізації соціальних прав студентів;
 • підтримує зв’язки з органами державної та місцевої влади, молодіжними та громадськими організаціями;
 • співпрацює з Чернівецькою обласною організацією Товариства Червоного Хреста та Благодійною організацією «Буковинська мрія» за проєктом Благодійного фонду «Я майбутнє України»
 • участь у благодійних акціях

 

Комісія інформації та іміджевої політики:

 

 • акумулює та поширює інформацію про функціонування студентського самоврядування в коледжі, використовуючи інформаційні стенди, Інтернет ресурси тощо;
 • ініціює та проводить із залученням спеціалістів дослідження в студентському середовищі;
 • забезпечує розробку та виготовлення стендів, листівок, буклетів,
 • висвітлює інформацію проведених заходів на сайті коледжу, соцмережах.

 

Комісія культури та дозвілля:

 

 • вивчає потреби та побажання студентів щодо культурно-масових заходів (концерти, вечори, дискотеки, походи тощо);
 • вносить пропозиції та проводить заходи з метою заохочення студентів до участі у культурно-масовій та виховній роботі;
 • ініціює та   проводить   загальноколеджні   заходи   культурно-масового характеру;
 • надає пропозиції керівництву коледжу та заступнику директора з навчально-виховної роботи щодо створення, скасування, або зміни напрямків діяльності гуртків.

 

Голова студентської ради – Анастасія АНТОНЮК

Комунікабельна та ініціативна, відрізняється своєю наполегливістю, вміє будувати цілі і вміло їх виконувати.

anastasiaantonykk@gmail.com
+380956846385

 

 

 

 

Голова студентської ради ІІ медичного відділення ( ІІ заступник голови СР) – Катерина БАБІЙ

Креативна,відповідальна, натхненна новими і цікавими ідеями, задля розвитку коледжу.

katebabiy1501@gmail.com
+380 66 185 28 96

 

 

 

Голова соціальної комісії – Євгеній КАТАН

Відповідальний, доброзичливий, здатний працювати в команді.
llolltown@gmail.com
+380 98 997 56 35

 

 

 

 

Голова навчальної комісії – Дарія ДУДАШ

Щира, цілеспрямована дівчина, готова працювати та розвиватись.

dudashdaria8@gmail.com
+380 99 428 02 30

 

Голова комісії інформації та іміджевої політики – Юліана ЧЕВКА

Дружелюбна та енергійна, вирізняється своєю творчістю та ініціативністю.
cevkauliana@gmail.com
+380 66 969 41 73

 

 

 

 
 
 

 

 

Запрошуємо всіх до співпраці! З нами завжди цікаво!

studparlament.medkol@gmail.com