адреса Вул. Героїв майдану, 60

ВСТУП 2020

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ 2020 

 

Чернівецький медичний коледж БДМУ

буде проводити набір студентів у 2020 році:  

 

за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра

 спеціальності «223 Медсестринство» галузі знань 22 Охорона здоров’я,  спеціалізаціями

Лікувальна справа та Сестринська справа

 

за першим (бакалаврським) ступенем вищої освіти

спеціальністю «223 Медсестринство» галузі знань 22 Охорона здоров’я

Сестринська справа бакалавр

умови прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році

Умови прийому до закладів вищої освіти 2020