#StandWithUkraine

Click to support
СТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

СТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

24.05.2023

Кожен здобувач освіти має право сформувати → ІНДИВІДУАЛЬНУ ОСВІТНЮ ТРАЄКТОРІЮ – персонально обрати вибіркові компоненти з КАТАЛОГУ → https://www.medkol.cv.ua/indyvidualna-osvitnia-traiektoriia/

Вибіркові освітні компоненти (ВК), які запропоновані коледжем сприяють:
– задоволенню освітніх і кваліфікаційних потреб здобувача
– власному особистісному та професійному розвитку в межах потреб охорони здоров’я
– ефективному використанню можливостей коледжу враховувати регіональні потреби

Обсяг вибіркових освітніх компонент становить не менше 10 % від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для здобувачів фахової передвищої освіти

Обрання ВК здобувачами з Каталогу проводиться на засадах прозорості та студентоцентризму

ВК в Каталозі презентуються анотаціями та силабусами, в яких зазначена основна інформація про компоненти та викладачів, які пропонують їх для вивчення

ІНСТРУКЦІЯ для здобувачів
про порядок обрання вибіркових освітніх компонент на 2023/2024 н.р.

1. Поставтеся відповідально до вибору освітніх компонент, з усвідомленням того, що перелік цих ВК буде внесено до вашого індивідуального навчального плану, додаток до диплому15_Положення_про_порядок_та_умови_вибору_вибіркових_дисциплін

2. Перед початком роботи обов’язково ознайомтеся з головною сторінкою офіційного веб-сайту коледжу

→ Положенням про порядок та умови вибору студентами Чернівецького медичного фахового коледжу права вибіркових компонент → http://surl.li/hgxfc

→ Каталогом вибіркових ОК
СТУДЕНТУ → ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ → Каталог ВК → https://www.medkol.cv.ua/indyvidualna-osvitnia-traiektoriia/

3. Під час вибору ОК для створення власної індивідуальної освітньої траєкторії здобувачам освіти слід урахувати рекомендовану кількість вибіркових компонент, зазначену у навчальному плані ОПП → https://www.medkol.cv.ua/category/osvitnii-protses/navchalni-plany/

ПОСЛІДОВНІСТЬ здійснення вибору освітніх компонентів

Перший КРОК: протягом 01-07 червня 2023 року (18.00) ознайомтеся з Анотаціями та Силабусами вибіркових компонент в → Модулі «ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ» → https://www.medkol.cv.ua/indyvidualna-osvitnia-traiektoriia/

Другий КРОК: зайдіть у Модуль «Форма для вибору вибіркових компонент ОПП» → https://www.medkol.cv.ua/forma-dlia-vyboru-vybirkovykh-komponent-opp/ та заповніть форму, обравши ВК відповідно до навчального плану ОПП

Третій КРОК: перевірте загальний обсяг обраних Вами освітніх компонент
відповідно до навчального плану (6 компонент, загальним обсягом 18 кредитів ЄКТС)

Четвертий КРОК: опрацювання результатів вибору здобувачів освіти здійснює завідувач медичного відділення та формує навчальні групи і потоки

Здобувачі, які не скористались правом вільного вибору, за рішенням завідувача відділення закріплюються за тими освітніми компонентами, які обрала більшість

→ Зведені результати вибору здобувачами ВК, узгоджені з заступником директора з навчальної частини подаються завідувачами відділень у формі
службової записки на затвердження директору

За результатами наказу директора завідувачі відділень вносять ВК до індивідуальних навчальних планів здобувачів на 2023/2024 н.р.