#StandWithUkraine

Click to support
ДЕРЖАВНА КВАЛІФІКАЦІЙНА АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ 2020 ! « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

ДЕРЖАВНА КВАЛІФІКАЦІЙНА АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ 2020 !

20.01.2020

20 січня 2020 року відбулася державна кваліфікаційна атестація випускників Чернівецького медичного коледжу БДМУ.
Свої набуті знання демонстрували випускники спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Акушерська справа». Головою Екзаменаційної комісії згідно з наказом по коледжу від 27.11.2019 р. № 79/к призначено РИНЖУК Ларису Василівну – кандидата медичних наук, доцента кафедри акушерства та гінекології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет».
Практична частина екзамену полягала у вирішенні студентами ситуаційних задач та демонстрації ними основних умінь і навичок відповідно до вимог освітньо-професійної програми. На муляжах студенти виконували акушерські маніпуляції, внутрішньовенні, внутрішньом’язові та підшкірні ін’єкції, проводили первинний туалет новонародженого.
На підставі обговорення результатів практичної частини комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Акушерська справа» Екзаменаційна комісія дійшла висновку, що усі випускники 2020 року здобули достатні теоретичні знання й практичні уміння й навички та здобули кваліфікацію «акушерка» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.