адреса Вул. Героїв майдану, 60

СИЛАБУСИ

10 місяців

Англійська мова за професійним спрямуванням

Клінічне медсестринство в педіатрії

Німецька мова за професійним спрямуванням

Основи педагогіки з методикою викладання

Клінічне медсестринство в хірургії

Методологія НДР

Менеджмент та лідерство в медсестринстві

Економіка охорони здоров’я Маркетинг медичних послуг

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Менеджмент та лідерство в медсестринстві 2019

Менеджмент та лідерство в медсестринстві 2020

Медсестринська переддипломна практика 2020

Психологія в професійній діяльності

Невідкладні стани в медсестринській практиці

Основи профілактичної медицини

Соціальна медицина

Психічне здоров’я. ПТРС

Філософія

Державна кваліфікаційна атестація

Ергономіка та біомеханіка в медсестринській практиці

Клінічне медсестринство у внутрішній медицині

Обстеження та оцінка стану здоров’я людини

1 рік 10 місяців

Анатомія людини

Англійська мова за професійним спрямуванням

Медсестринська виробнича практика

Історія медицини та медсестринства

Клінічне медсестринство в акушерстві і гінекології. Репродуктивне здоровя

Клінічне медсестринство в педіатрії

Німецька мова за професійним спрямуванням

Основи педагогіки з методикою викладання

Основи профілактичної медицини

Клінічне медсестринство в хірургії

Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження

Медсестринство в косметології

Методологія НДР

Фізіологія людини 2019

Фізіологія людини 2020

Економіка охорони здоров’я Маркетинг медичних послуг

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Менеджмент та лідерство в медсестринстві 2020

Менеджмент та лідерство в медсестринстві 2019

Медична та соціальна реабілітація

Медсестринство в сімейній медицині

Медсестринська переддипломна практика 2020

Мікробіологія

Патоморфологія та патофізіологія 2019

Патоморфологія та патофізіологія 2020

Психологія спілкування. Конфліктологія

Медсестринські теорії та процес

Ріст і розвиток людини

Синдромальна діагностика в медсестринській практиці

Інформаційні технології в професійній діяльності

Хоспісна та паліативна допомога, медсестринство в геронтології

Медична хімія та клінічні біохімічні дослідження

Невiдкладні стани в медсестринськiй практицi

Правові основи охорони здоров’я

Ергономіка та біомеханіка в медсестринській практиці

Медичне та фармацевтичне товарознавство

Філософія

Державна кваліфікаційна атестація

Клінічне медсестринство в інфектології

Клінічне медсестринство у внутрішній медицині

Обстеження та оцінка стану здоров’я людини

Медсестринство в онкології

Оториноларингологія IІІ курс Сестринська справа (11)

Оториноларингологія IV курс (11) нова програма

Стоматологічні захворювання ІІ л.с .(11)