#StandWithUkraine

Click to support
СИЛАБУСИ « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

СИЛАБУСИ

1 рік 10 місяців

Анатомія людини

Англійська мова за професійним спрямуванням

Атестація

Економіка охорони здоровя. Маркетинг медичних послуг

Ергономіка та біомеханіка в медсестринській практиці

Інформаційні технології

Історія медицини та медсестринства

Клінічне медсестринсво в акушерстві і гінекології.

Клінічне медсестринство в інфектології

Клінічне медсестринство в педіатрії

Клінічне медсестринство в хірургії

Клінічне медсестринство у внутрішній медицині

Медична та соціальна реабiлітація

Медична хімія та клінічні біохімічні дослідж

Медичне та фармацевтичне товарознавство

Медсестринство в косметології

Медсестринство в онкології

Медсестринство сімейній медицині

Медсестринськi теорii та процес

Медсестринська виробнича практика

Медсестринська переддипломна практика

Менеджмент та лідерство

Методологія НДР

Мікробіологія

Невiдкладні стани в медсестринськiй практицi

Німецька мова за професійним спрямуванням

Обстеження та оцінка стану здоровя людини

Основи педагогіки з методикою викладання

Основи профілактичної медицини

Патоморфологія та патофізіологія 2019 р

Патоморфологія та патофізіологія 2020 р

Правові основи охорони здоров`я

Психічне здоров`я. ПТРС

Психологія спілкування. Конфліктологія

Синдромальна дiагностика в медсестринськiй практицi

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фізіологія людини 2019

Фізіологія людини 2020

Філософія

Хоспісна та паліативна допомога