#StandWithUkraine

Click to support
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “ІНТЕГРАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМУ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ” « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “ІНТЕГРАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМУ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ”

28.01.2021

28 січня 2021 року в режимі онлайн на платформі Google Meet на базі Чернівецького медичного фахового коледжу та ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти» відповідно до Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2021 році (Лист МОН України ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 13.01.2021 № 221/10-37).

Організаторами конференції виступили ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», Всеукраїнська спілка голів обласних методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівецький медичний фаховий коледж, ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».

У роботі конференції взяли участь близько 80 учасників: представники з Польщі (м. Познань), Словаччини (м. Братислава) та закладів вищої і фахової передвищої освіти України.

Метою конференції було обговорення теоретичних, практичних аспектів і  перспектив розвитку освітнього процесу в Україні, зокрема переходу до студентоцентрованого компетентнісного навчання.

Робота конференції проходила у формі пленарного засідання та  засідань п’яти наукових секцій за  напрямами:

  1. Реалізація компетентнісно-орієнтованого підходу в процесі вивчення української мови студентами закладів вищої та фахової передвищої освіти.
  2. Формування базових комунікативних компетентностей під час опанування мови професійного спілкування.
  3. Ключові європейські компетентності в системі профільної освіти.
  4. Інтеграція базових компетентностей у підготовку молодшого фахового бакалавра в процесі вивчення загальноосвітніх дисциплін.
  5. Компетентнісний підхід до реалізації студентоцентрованого навчання.

Учасників конференції привітав заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», доктор економічних наук, професор Юрій САФОНОВ, завідувач кабінету соціально-гуманітарної освіти ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» Ірина ЛЕПЕХА, голова Всеукраїнської спілки обласних (міських) методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі Тетяна АНТОНЮК, Заслужений працівник освіти, викладач-методист ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», начальник відділу професійної та вищої освіти  Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації Лілія БУРЧЕНКО. ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук, професор Роман ПЕТРИШИН, проректор з наукової роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор технічних наук, доцент Андрій САМІЛА, директор Чернівецького медичного фахового коледжу, кандидат медичних наук Фрозіна КУЗИК, директор ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» Василь ЧЕРНІВЧАН, які відзначили надзвичайну актуальність та важливість винесених на конференцію для обговорення дискусійних питань та побажали учасникам конференції успіхів у науково-педагогічній діяльності.

На пленарному засіданні були оголошені доповіді за наступною тематикою: «Новітня дидактика: механізми дії, коректність використання, навчальна продуктивність» (Олена МАЛЕНКО, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства та лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди); «Пошук ефективних можливостей викладання української мови як іноземної в умовах пандемії (з досвіду викладання в університеті ім. Адама Міцкевича в Познані – Польща)» (Тетяна КОСМЕДА, доктор філологічних наук, професор (Україна), професор титулярний (Польща) Познанського університету); «Академічна доброчесність як основа студентоцентрованого навчання» (Світлана ЛЕНСЬКА, доктор філологічних наук, доцент Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка): Європейські цінності Словацької освіти (Фелікс ШТЕЙНБУК, доктор філологічних наук, професор кафедри русистики та східноєвропейських студій Університету Коменського у Братиславі (Словаччина); Реалізація особистісно орієнтованого підходу в підручнику із синтаксису української мови для студентів-філологів (Олена КУЛЬБАБСЬКА, доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича).

Секційні засідання пройшли на високому організаційному, науково-теоретичному рівні у форматі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням. Тема науково-практичної конференції стала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.

За підсумками роботи конференції прийнято ухвало, а також буде сформовано електронний збірник матеріалів тез та доповідей учасників конференції.

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції