#StandWithUkraine

Click to support
ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ « Чернівецький медичний фаховий коледж
адреса Вул. Героїв майдану, 60

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

18.06.2020

15 червня 2020 року відбулося засідання педагогічної ради № 7
Чернівецького медичного фахового коледжу в режимі відеоконференції. На засіданні розглнуті питання: 1. Затвердження правил прийому до Чернівецького медичного фахового коледжу для здобуття освітньо-професійного  ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальністю 223 Медсестринство в 2020 році. 2. Про вартість навчання в коледжі на 2020/2021 навчальний рік. 3. Про планування годинного навантаження на 2020/2021 н. р. Інформація про зміни до штатного розпису відповідно до Наказу № 60 «Про затвердження типових штатних нормативів» від 23.01.2014 р. 4. Затвердження освітньо-професійних програм та навчальних планів з урахуванням вибіркових дисциплін. 5. Розгляд та подання до НАЗЯВО заяви про намір акредитувати освітньо-професійну програму спеціальності 223 Медсестринство ступеня вищої освіти бакалавра з терміном навчання 120 кредитів EСTS. 6. Щодо особливостей організації освітнього процесу в 2020/2021 н. р.


Про підготовку циклових комісій  до нового навчального року. Аналіз організації та проведення  дистанційного навчання у поточному навчальному році. 7. Дотримання академічної доброчесності викладачами та студентами коледжу. 8. Проблеми організації  навчально-дослідницької роботи  студентів. Активізація роботи гуртка НДРС. 9. Особливості проведення Державної підсумкової атестації з української мови, біології та історії України у ІІ семестрі 2019/2020 н.р. в умовах карантину. 10. Затвердження плану заходів з приватбанк казино підготовки та організації до початку 2020/2021 навчального року в Чернівецькому медичному фаховому коледжі. 11. Про результати атестації викладачів у 2020 р. Перспективне планування на 2020/2021 н.р. 12. Затвердження колективного договору Чернівецького медичного фахового коледжу.